Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

USNESENÍ

ze  11. jednání rady města Hejnice, konaného dne  30.05. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


 Rada  města :

119/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 108,110,112,113,114,115,116,117,118/ 2011. Ponechává ve sledování usn.č.111/2011 a ruší usn.č.109/2011

120/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o činnosti kulturní komise města předložené předsedou kulturní komise.

121/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 26 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 13.06. 2011

122/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 19 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul., p. Michaele Pilíkové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 13.06. 2011

123/2011 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+ 1, č. bytu 2 v čp. 96, Kláštěrní ul. Hejnice. Ukládá p.Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 13.06. 2011

124/2011 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 1+KK, č. bytu 7, v čp. 601 Hejnice. Ukládá p.Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:13.06.2011

125/2011 PŘIDĚLUJE  byt o velikosti 2+KK, č.bytu 39 v čp.5, Jizerská ul. Hejnice. Ukládá p.Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín:13.06.2011

126/2011 PROJEDNALA žádost týkající se výměny části pozemku odděleného od pozemku p.č.903/3 a 953/10 o velikosti cca 190 m2  v k.ú Hejnice,  v majetku města Hejnice ,za část pozemku p.č. 905/13 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví žadatele a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, zajistit geometrické oddělení pozemku na náklady žadatele a záměr města pozemek směnit, zveřejnit. Ukládá starostovi předložit směnu pozemku  ZM ke schválení.Termín: 13.06. 2011

127/2011 PROJEDNALA žádost týkající se koupě části pozemku odděleného od pozemku p.č. 1269/1 v k.ú Hejnice a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek odprodat, zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 13.06.2011

128/2011 PROJEDNALA  žádost týkající se koupě části pozemku odděleného od pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Hejnice a žádost schválila.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, zajistit geometrické oddělení pozemku a záměr města pozemek odprodat, zveřejnit.Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 13. 06 2011

129/2011 PROJEDNALA a schválila žádost firmy ČEZ Distribuce a.s., týkající se uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č.3507/2 v k.ú. Hejnice, ve vlastnictví města Hejnice. Důvodem uzavření smlouvy o smlouvě budoucí je rekonstrukce rozvodových sítí žadatele v této lokalitě. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít. Termín: 13.06.2011

130/2011 PROJEDNALA nabídku firmy Vltava-Labe Press, týkající se prezentace města Hejnice ve speciálním vydání deníku a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.  Termín: 13.06.2011

131/2011  PROJEDNALA  žádost společnosti Středisko pro ranou péči o.p.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku na poskytování sociálních služeb této společnosti v Hejnicích a žádost zamítla.  Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 13.06.2011

132/2011 PROJEDNALA  žádost, týkající se posunutí začátku nočního klidu dne 18.06.2011 o dvě hodiny t.j. do 24 hod. z důvodu vystoupení revivalové skupiny u stánku vedle koupaliště a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 13.06.2011

133/2011 PROJEDNALA  a schválila na návrh tajemníka mimořádnou finanční odměnu vedoucí stavebního úřadu za práce spojené s přechodem na digitální katastrální map území.Ukládá finančnímu odboru odměnu vyplatit. Termín: 13.06.2011

134/2011 PROJEDNALA a ustanovila pracovní skupinu pro posouzenínávrhu na udělení čestného občanství.

2.6.2011 7:37:49 | přečteno 1608x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load