Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

USNESENÍ

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. 1. 2011 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2011 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/2010.

2/2011 PROJEDNALA předložený plán práce na rok 2011 a doporučuje plán práce přijmout. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení. Termín: 23. 2. 2011

3/2011 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu tajemníka o činnosti v oblasti podávání informací za rok 2010. Ukládá tajemníkovi zveřejnit zprávu na úřední desce MěÚ. Termín: 23. 2. 2011

4/2011 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 2, č. bytu 11 v čp. 595, Hejnice, Nádražní ul. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24. 1. 2011

5/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2, č. bytu 2 v čp. 376, Hejnice, ul. P.Bezruče. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24. 1. 2011

6/2011 PŘIDĚLUJE byt o velikosti. 1 + KK, č. bytu 12 v čp. 5, Hejnice, Jizerská ul. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24. 1. 2011

7/2011 PROJEDNALA a schvaluje předložený návrh na nové platové zařazení ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice provedené v souladu s nařízením vlády č. 381/2010 Sb. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele a zpracovat nový platový výměr. Termín: 24. 1. 2011

8/2011 PROJEDNALA a schvaluje předložený návrh opravy pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice. Ukládá tajemníkovi provést opravu pravidel a informovat ředitele příspěvkové organizace. Termín: 24. 1. 2011

9/2011 PROJEDNALA a schvaluje dodatek č.5 „Kupní smlouvy na dodávku a odběr tepla“. Ukládá starostovi dodatek kupní smlouvy uzavřít. Termín: 24. 1. 2011

10/2011 PROJEDNALA žádost umělecké a propagační agentury SECY MUSICALL, týkající se pronájmu městského kina dne 7. 3. 2011 od 8:00 do 11:00 hodin a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 1. 2011

11/2011 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení p.p.č. 79/1 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla s tím, že pozemky jsou zahrádkářskou kolonií. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 1. 2011

16.1.2011 13:24:25 | přečteno 1480x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load