Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

USNESENÍ

z 9. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. 5. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

78/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 69, 77, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 76/2010. RUŠÍ usnesení č. 70/2010.

79/2010 Vzala na vědomí vyhodnocení ZM.

80/2010 Vzala na vědomí informaci kronikářky o stavu městské kroniky.

81/2010 Vzala na vědomí informaci místostarosty o přípravě rekreační a turistické sezony na rok 2010.

82/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+3 v čp. 595, č. bytu 9, Nádražní ul., Hejnice, paní K.... s rodinou.Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 24. 5. 2010

83/2010 PROJEDNALA žádost organizačního výboru závodu Smědava cup 2010 o finanční příspěvek na tuto akci, konanou dne 12.6.2010 a rozhodla se podpořit závod částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. RM dále uděluje organizačnímu výboru souhlas s použitím znaku města na propagačních materiálech tohoto závodu. Termín: 24. 5. 2010

84/2010 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se uvolnění hasičského auta na zajištění akce „Pohádkový les“ pořádanou dne 29.5.2010 v rámci oslav Dne dětí, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 5. 2010

85/2010 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se poskytnutí finančního příspěvku na zajištění akce „Pohádkový les 2010“, která se bude konat v rámci oslav MDD a rozhodla se tuto akci podpořit částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 24. 5. 2010

86/2010 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o finanční příspěvek na zajištění akce pro děti z MŠ Hejnice „Den otevřených dveří“ konanou 12.5.2010 a rozhodla se akci podpořit částkou 1.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 24. 5. 2010

87/2010 PROJEDNALA nabídku firmy Tomáš Hora - Letecké snímkování - THC Karlovy Vary, týkající se pořízení leteckých snímků města s následným tištěním fotografií a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 24. 5. 2010

88/2010 PROJEDNALA žádost sl. F......., týkající se prodloužení nočního klidu dne 26.6.2010 z důvodu plánovaného ohňostroje u příležitosti její svatby konané v areálu MCDO Hejnice. RM souhlasí s posunutím nočního klidu dne 26.6.2010 do 24:00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 24. 5. 2010

89/2010 PROJEDNALA žádost p. A...., týkající se odkoupení části pozemku p.č.936/3 v k.ú. Hejnice a rozhodla předložit záměr města pozemek odprodat ZM ke schválení. Termín: 23. 6. 2010

90/2010 PROJEDNALA žádost manželů Z......., týkající se dočasného pronájmu podlahové plochy haly střediska služeb o výměře 10 m2 za účelem uskladnění stavebního materiálu. RM se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 24. 5. 2010

91/2010 PROJEDNALA žádost firmy Knorr-Bremse, týkající se poskytnutí požárního dozoru hasiči města na jejich akci konané dne 9.6.2010 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi požární hlídku zajistit. Termín: 24. 5. 2010

12.5.2010 10:27:21 | přečteno 1624x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load