Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 29. 3. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

59/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/2010.

60/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně a zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávy ZM ke schválení. Termín: 28. 4. 2010

61/2010 PROJEDNALA návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4002311/PO01 mezi Městem Hejnice a firmou ČEZ Distribuce a.s., týkající se akce „Hejnice-stožárová TS a kabelové vedení NN pro 27 RD“ a se smlouvou souhlasí. Ukládá starostovi Smlouvu a zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 12. 4. 2010

62/2010 PROJEDNALA návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4002165/PO01 mezi Městem Hejnice a firmou ČEZ Distribuce a.s., týkající se akce „Hejnice-stožárová TS a kabelové vedení NN pro 8 RD“ a se smlouvou souhlasí. Ukládá starostovi Smlouvu a zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 12. 4. 2010

63/2010 PROJEDNALA žádost JSDH Hejnice týkající se souhlasu s použitím vozidla Landrower Defender v užívání JSDH Hejnice jako pořadatelského doprovodného vozidla na zabezpečení „Aprílového pochodu pozpátku“ dne 4. 4. 2010 v době od 9:00 do 11:00 hod a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 12. 4. 2010

64/2010 PROJEDNALA žádost manželů L........, týkající výměny jejich pronajatého bytu za jiný ze zdravotních důvodů a žádost zamítla s tím, že město momentálně žádný vhodný volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

31.3.2010 11:06:03 | přečteno 1578x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load