Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

USNESENÍ

ze 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 1. 3. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

41/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 33, 34, 39, 2, 3, 11, 30, 31, 35, 36, 37, 38/2010.

42/2010 PROJEDNALA žádost firmy AKTIV Opava s.r.o., týkající se udělení souhlasu s užitím znaku města na reklamních předmětech „BUTON“, a žádosti vyhovuje. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 3. 2010

43/2010 PROJEDNALA žádost Jiřího Knoblocha, týkající se podnájmu jemu pronajatého bytu v čp. 515 Jiřímu Horákovi na dobu jednoho roku z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti žadatele v Hejnicích, a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 3. 2010

44/2010 PROJEDNALA nabídku firmy STUDIO plus - TV studio Liberec, týkající se umístění leteckého videosnímku města na jejich webových stránkách, a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi firmu informovat. Termín: 15. 3. 2010

45/2010 PROJEDNALA žádost Kruhu přátel hudby při MCDO Hejnice, týkající se sponzorování koncertů v Bazilice v Hejnicích, a schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá finančnímu odboru příspěvek vyplatit. Termín: 15. 3. 2010

46/2010 PROJEDNALA žádost Bohumila Vincence, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 310/1 v k.ú. Hejnice o výměře cca 2000 m2 ve vlastnictví města Hejnice k hospodářským účelům, a s pronájmem souhlasí za cenu 500,- Kč a rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 15. 3. 2010

47/2010 PROJEDNALA žádost Ludmily Holické, týkající se souhlasu se zřízením satelitního a internetového přijímače na budovu domu čp. 495 v majetku města, a se žádostí souhlasí v případě, že oba přijímače budou umístěny v prostoru zadního traktu bytového domu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 15. 3. 2010

48/2010 PROJEDNALA a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2010 ve výši 15.410,- Kč na úhradu kompenzace za částečné znehodnocení pozemku manželů Andršových. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi manžele Andršovi informovat. Termín: 15. 3. 2010

4.3.2010 7:44:03 | přečteno 1510x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load