Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 15. 2. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

33/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 17, 18, 19, 32, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/2010

34/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o hlavních úkolech roku 2010 z pohledu MH a SBH.

35/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2009 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 24. 2. 2010 ke schválení. Termín: 24. 2. 2010

36/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v objektu čp. 531/3 p. Kateřině Plutové, Hejnice 534. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatelku. Termín: 1. 3. 2010

37/2010 PROJEDNALA žádost Jany Kupcové týkající se podnájmu jejího pronajatého bytu v čp. 495 p. Kamile Mikudíkové na dobu jednoho roku z důvodů dlouhodobé nepřítomnosti žadatelky v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat.

38/2010 PROJEDNALA žádost místní organizace Svazu Němců v regionech Liberec - Lužice - Severní Čechy o finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na akci ples v údolí Horní Smědé a s žádostí souhlasí.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit.

39/2010 PROJEDNALA a schvaluje organizační řád Hejnické poutě.

40/2010 PROJEDNALA nabídku firmy STUDIO plus - TV studio Liberec, týkající se prodloužení umístění leteckých fotografií města o jeden rok na jejich webových stránkách a žádost zamítla. Letecké snímky město v loňském roce zakoupilo a v případě zájmu je umístí na svém webu. Ukládá tajemníkovi firmu informovat.

17.2.2010 12:47:45 | přečteno 1590x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load