Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

USNESENÍ

ze 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 1. 2. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

17/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/2010.

18/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o splnění úkolů roku 2009.

19/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zajištění agendy přestupků vzniklých na území města, provádění výkonu přenesené působnosti svěřené městu zákonem č. 200/1990 Sb., zákonem o přestupcích, skutečnost roku 2009 a předpoklad na rok 2010.

20/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 530/2 p. Aleně Jandové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 15. 2. 2010

21/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 601 p. Martinu Pýchovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 15. 2. 2010

22/2010 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + KK v čp. 495 p. Ludmile Holické. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 15. 2. 2010

23/2010 PROJEDNALA žádost Ivety Jersákové týkající se podnájmu jejího pronajatého bytu v čp. 601 panu Petrovi Reinherdtovi na dobu jednoho roku z důvodů dlouhodobé nepřítomnosti žadatelky v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 15. 2. 2010

24/2010 PROJEDNALA žádost p. Eriky Klareové týkající se přidělení bytu v čp. 495 a žádost zamítla s tím, že byt byl přidělen jinému zájemci. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 15. 2. 2010

25/2010 PROJEDNALA žádost manželů Koňaříkových, týkající se umístění fotovoltaické elektrárny na střeše jejich rodinného domu v k.ú. Hejnice a s výstavbou souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 2. 2010

26/2010 PROJEDNALA žádost firmy ADAPTO, spol. s r.o., týkající se prodloužení nájmu nebytových prostor v hale města a se žádostí souhlasí. Nájem se prodlužuje na dobu 2 let, tj. do 31.12. 2011 za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat dodatek nájemní smlouvy. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 2. 2010

27/2010 PROJEDNALA žádost firmy Progres Liberec s.r.o, týkající se souhlasu a stanovení podmínek pro uložení středotlaké plynové přípojky pro objekt čp. 130 v Hejnicích. RM souhlasí s uložením potrubí do pozemku ostatní komunikace p. č. 1270 v k.ú. Hejnice při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 2. 2010

28/2010 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Mateřídouška, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu energií. RM se rozhodla žádosti vyhovět částkou 3000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 15. 2. 2010

29/2010 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Rozhledna Pekelský vrch, týkající se poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5000,- Kč na úhradu architektonické soutěže spojené s výstavbou rozhledny a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 2. 2010

30/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci starosty o možnosti vybudování zajištěné turistické cesty Via Ferrata na vyhlídkový vrchol Frýdlantské cimbuří včetně rekonstrukce historické cesty „Kozí stezka“. Ukládá starostovi předložit tento záměr ZM ke schválení. Termín: 15. 2. 2010

31/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí všeobecná pravidla pro udělení čestného občanství města. Ukládá starostovi předložit pravidla ZM ke schválení. Termín: 24. 2. 2010

4.2.2010 7:52:26 | přečteno 2032x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load