Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

USNESENÍ

z 18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 6. 12. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

203/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 201, 202/2010. Ruší usn.č. 186, 189, 190/2010.

204/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2010. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. Termín: 15.12.2010

205/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh úpravy rozpočtu roku 2010. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 15.12.2010

206/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu roku 2011. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 15.12.2010

207/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 598, č. bytu 19. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.12.2010

208/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 495, č. bytu 2.Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.12.2010

209/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 531, č. bytu 7. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.12.2010

210/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5, č. bytu 17. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.12.2010

211/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí výpověď nájmu Českého zahrádkářského svazu, základní organizace Hejnice, týkající se pronájmu jím užívaných zahrádek na pozemcích č. 819 a 826 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice. Ukládá tajemníkovi vyzvat jednotlivé hospodařící zahrádkáře na těchto pozemcích k uzavření nových nájemních smluv. Termín: 20.12.2010

212/2010 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Planeta Země o.p.s., týkající se pronájmu městského kina dne 25.1.2011 od 7:00 do 14:00 hodin a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.12.2010

213/2010 PROJEDNALA žádost týkající se vyřešení odvodnění v Klášterní ulici a se žádostí souhlasí. Ukládá středisku služeb zahrnout zřízení odvodnění do plánu akcí roku 2011. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.12.2010

214/2010 PROJEDNALA na návrh starosty přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice za plnění úkolů v r. 2010 ze mzdových prostředků organizace a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi ředitele o přiznání odměny informovat. Termín: 20.12.2010

215/2010 PROJEDNALA nabídky týkající se pronájmu plochy na provoz lunaparku a atrakcí v době konání tradiční městské poutě a rozhodla plochu pronajmout za částku 44.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.12.2010

216/2010 PROJEDNALA Směrnici pro časové rozlišování k § 69 vyhlášky číslo 410/2009 Sb., a se směrnicí souhlasí. Ukládá finančnímu odboru s okamžitou platností se směrnicí řídit. Termín: ihned.

217/2010 PROJEDNALA a navrhuje jako zástupce města v dozorčí radě Frýdlantské vodárenské společnosti a.s., pro funkční období 2011-2014 p. Jiřího Horáka. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 15.12.2010

218/2010 PROJEDNALA a navrhuje jako zástupce města v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko a Euroregionu Nisa pro funkční období 2011-2014 p. Jiřího Horáka. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 15.12.2010

219/2010 PROJEDNALA žádost Lázní Libverda a.s., týkající se umístění reklamního poutače na jejich zařízení v parčíku před divadelní přístavbou a s umístěním poutače nesouhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.12.2010

220/2010 PROJEDNALA žádost OS Sdružení osadníků Ferdinandova o pronájem vestibulu v městském kině dne 4.12.2010 a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.12.2010

8.12.2010 12:14:13 | přečteno 1551x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load