Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

USNESENÍ

ze 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 22. 11. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

178/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177/2010.

179/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2011.

180/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2010.

181/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města. Ukládá tajemníkovi vypracovat inventarizační příkaz. Termín: 6. prosince 2010

182/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí jmenování p. Jiřího Šimona velitelem JSDH Hejnice..

183/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 79/1 v k.ú Hejnice o výměře cca 50 m2 v majetku města Hejnice za účelem vybudování přístupové komunikace k nemovitosti žadatele a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 6. prosince 2010

184/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se odkoupení pozemku p.č. 1198 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a žádost přijala. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k rozhodnutí. Termín: 15. prosince 2010

185/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 532, byt č. 19 . Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

186/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 598, byt č. 19. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

187/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, byt č. 23. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

188/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, byt č. 35.

Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

189/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 495, byt č. 2.

Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

190/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 531, byt č. 7.

Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

191/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 96, byt č. 1.

Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

192/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se odpuštění nájmu za byt jako finanční kompenzace vynaložených nákladů spojených s rekonstrukcí bytu nájemníkem a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. prosince 2010

193/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se prodloužení nájmu nebytového prostoru v čp. 598 Hejnice a se žádostí souhlasí. Prodlužuje nájem na dobu určitou do 31. 12. 2015 za cenu 400,- Kč za 1 m2 pronajaté plochy a rok. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

194/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. prosince 2010

195/2010 PROJEDNALA žádost firmy a-net Liberec s.r.o., týkající se udělení souhlasu s umístěním antény a komunikační jednotky na střeše ZŠ Hejnice a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. prosince 2010

196/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se koupě stavebního pozemku p.č. 932/7 v k.ú Hejnice v majetku města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit žádost o koupi pozemku ZM ke schválení. Termín: 15. prosince 2010

197/2010 PROJEDNALA žádost, týkající se opravy silničního propustku na přístupové komunikaci k čp. 58 a 69 v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Ukládá středisku služeb zahrnout opravu do plánu prací na rok 2011. Termín: rok 2011

198/2010 PROJEDNALA žádost Nemocnice Frýdlant s.r.o., týkající se umožnění převodu RDG přístroje, na který město Hejnice přispělo sbírkou, z majetku Města Frýdlant na nemocnici. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k rozhodnutí. Termín: 15. prosince 2010

199/2010 PROJEDNALA a schválila přijetí daru pro ZŠ Hejnice na nákup dárků a školních pomůcek ve výši 3.115,- Kč a 4.680,- Kč. Ukládá tajemníkovi ředitele ZŠ Hejnice o přijetí daru informovat. Termín: 6. prosince 2010

200/2010 PROJEDNALA žádost Sdružení pro sport a volný čas Hejnice, týkající se doplnění výdajové stránky rozpočtu města o položku „SPORT“ a její naplnění částkou 700.000,- Kč. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k rozhodnutí. Termín: 15. prosince 2010

201/2010 PROJEDNALA a schválila návrh tajemníka MěÚ na udělení mimořádných odměn vedoucím správního a finančního odboru MěÚ za zajištění a splnění mimořádných úkolů vzešlých v průběhu roku 2010. Ukládá tajemníkovi výplatu mimořádných odměn zajistit. Termín: 6. prosince 2010

202/2010 PROJEDNALA a schválila rozdělení finančního daru poskytnutého pořadatelem Jizerské noty ve výši 48.950,- Kč občanům postiženým srpnovou povodní. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 6. prosince 2010

26.11.2010 8:01:31 | přečteno 1648x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load