Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

USNESENÍ

ze 16. jednání Rady města Hejnice, konaného dne 4.10.2010 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

166/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 183/2009, 134, 138, 141, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 a 165/2010, ruší usnesení číslo 157/2010 - přidělený byt byl odmítnut.

167/2010 PROJEDNALA A BERE NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně a zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

168/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 598, Hejnice, č. bytu 22. Ukládá pí. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.10.2010

169/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 387, Hejnice ul. P. Bezruče, č. bytu 5. Ukládá pí. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.10.2010

170/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp. 532, Hejnice Sídliště, č. bytu 6. Ukládá pí. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.10.2010

171/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+KK v čp. 515, Hejnice Nádražní ul, č. bytu 1. Ukládá pí. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.10.2010

172/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+0 v čp. 387, Hejnice ul. P. Bezruče, č. bytu 6. Ukládá pí. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.10.2010

173/2010 PROJEDNALA žádost týkající se podnájmu pronajatého nebytového prostoru v čp. 598, Hejnice na dobu určitou do 30. 11. 2012 z důvodu čerpání mateřské dovolené žadatelky a se žádostí souhlasí při splnění obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 20.10.2010

174/2010 PROJEDNALA žádost týkající se podnájmu jeho pronajatého bytu na dobu jednoho roku a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20.10.2010

175/2010 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části pozemku p.č 937/6 a 936/3, a pozemku p.č. 937/109 v k.ú Hejnice a s pronájmem souhlasí za cenu 1,- Kč za 1 m2 ročně. Ukládá tajemníkovi zpracovat nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 30.11.2010

176/2010 PROJEDNALA A SCHVALUJE mimořádný finanční příspěvek na úhradu telefonních hovorů koordinátorce humanitární pomoci ve výši 5.575,- Kč, které přímo souvisejí s likvidací následků ničivé povodně ze dne 7.8.2010. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 20.10.2010

177/2010 PROJEDNALA návrh starosty na svolání mimořádného jednání ZM ve věci nápravy havarijního stavu střechy školní kuchyně a jídelny. Ukládá starostovi svolat jednání ZM dne 13. 10. 2010 v 17:00 hod v obřadní síni městského úřadu. Termín: 5.10.2010

6.10.2010 10:59:59 | přečteno 1794x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load