Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

USNESENÍ

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne 20. 9. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

154/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 140, 153, 116, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152/2010. Ruší usnesení č. 151, 152/2010

155/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK v čp. 5, Jizerská ul., Hejnice, č. bytu 27. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 10. 2010

156/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 387, ul. P.Bezruče, Hejnice, č. bytu 1. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 10. 2010

157/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 387, ul. P.Bezruče, Hejnice, č. bytu 5. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 4. 10. 2010

158/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 581, Hejnice. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 10. 2010

159/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 617, ul. Lázeňská, Hejnice, č. bytu 2. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu.Termín: 4. 10. 2010

160/2010 PROJEDNALA žádost týkající se podnájmu pronajatého bytu v čp. 533, Hejnice, Sídliště na dobu od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 z důvodu nepřítomnosti žadatele v Hejnicích a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 4. 10. 2010

161/2010 PROJEDNALA žádost týkající se zřízení veřejné účelové komunikace v k.ú. Ferdinandov a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi zapracovat zřízení účelové komunikace do plánu investic roku 2011.Termín: uvědomění: 4. 10. 2010, realizace: rok 2011

162/2010 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení pozemku p.č. 1198 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit. Ukládá starostovi předložit ZM v měsíci prosinci 2010.

163/2010 PROJEDNALA a schválila mimořádný příspěvek na úhradu telefonních hovorů ve výši 1.500,- Kč, které přímo souvisejí s likvidací následků ničivé povodně ze dne 7. 8. 2010. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 4. 10. 2010

164/2010 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, týkající se finančního příspěvku na tradiční soutěž „Hejnický dřevorubec 2010“ a rozhodla se akci podpořit částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 4. 10. 2010

165/2010 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4007921/VB1 ve prospěch firmy ČEZ Distribuce a.s., na pozemku p.č. 262 v k.ú. Hejnice za částku 1.000,- Kč. Ukládá starostovi Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 4. 10. 2010

23.9.2010 9:55:31 | přečteno 1727x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load