Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

USNESENÍ

z 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 6. 9. 2010 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

140/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 139/2010. Prodlužuje termín usn.č. 183/2009 do 30. 9. 2010. Prodlužuje termín usn. č. 138/2010 do 20. 9. 2010.

141/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2010 a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 22. 9. 2010

142/2010 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o stavu zajištěnosti příprav na zimní období 2010-2011. Ukládá místostarostovi předložit zprávu ZM. Termín: 22. 9. 2010

143/2010 PROJEDNALA a schválila žádost, týkající se pořádání sportovní akce v dogtrekkingu v termínu 24. - 26. 9. 2010. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 9. 2010

144/2010 PROJEDNALA žádost týkající se umožnění podnájmu pronajatého městského bytu a se žádostí souhlasí na dobu 3 měsíců.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 20. 9. 2010

145/2010 PROJEDNALA žádost OS Za lepší Hejnice, týkající se pronájmu kina na plánované bezplatné filmové představení konané dne 18. 9. 2010 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20. 9. 2010

146/2010 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení pozemku p.č. 463/5 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit záměr města pozemek odprodat ZM ke schválení. Termín: 22. 9. 2010

147/2010 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení části pozemku p.č. 75 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit záměr města pozemek odprodat ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: uvědomit: 20. 9. 2010. Předložit ZM: 22.9.2010

148/2010 PROJEDNALA žádost p týkající se odkoupení části pozemku p.č. 75 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit záměr města pozemek odprodat ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: uvědomit: 20. 9. 2010. Předložit ZM: 22.9.2010

149/2010 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení části pozemku p.č. 75 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit záměr města pozemek odprodat ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: uvědomit: 20. 9. 2010 Předložit ZM: 22.9.2010

150/2010 PROJEDNALA a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ distribuce, a.s., týkající se instalace závěsného kabelu pro posílení sítě NN. Ukládá starostovi smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 30. 9. 2010

151/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5, č. bytu 27. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové žadatele uvědomit. Termín: 20. 9. 2010

152/2010 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 387, č. bytu 5 .Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové žadatele uvědomit. Termín: 20. 9. 2010

153/2010 PROJEDNALA a schválila možnost spolupořádání benefičního koncertu pro Hejnice, který se bude konat dne 1. října 2010.

13.9.2010 14:09:16 | přečteno 1570x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load