Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 23. 8. 2010 ve 14.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

123/2010 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 110, 111, 113, 118, 122, 89, 112, 114, 115, 117, 119/2010. Prodlužuje termín usn.č. 116/2010 do 8. 9. 2010. Ruší usn.č. 120, 121/2010.

124/2010 SCHVALUJE zapůjčení bytu o velikosti 1 + 3 v čp. 531 rodině XXX z důvodu zajištění náhradního přístřeší po ničivé povodni na dobu 3 měsíců.Ukládá p. tajemníkovi připravit návrh zápůjční smlouvy a informovat jmenované. Termín: 25. 8. 2010

125/2010 SCHVALUJE zapůjčení bytu o velikosti 2 + KK v čp. 5 p. XXX z důvodu zajištění náhradního přístřeší po ničivé povodni na dobu 3 měsíců. Ukládá p. tajemníkovi připravit návrh zápůjční smlouvy a informovat jmenované. Termín: 25. 8. 2010

126/2010 PROJEDNALA žádost manželů XXX, týkající se přidělení jiného městského bytu a žádost zamítla s tím, že město nemá volný byt, který by odpovídal parametrům uvedených v žádosti. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. 9. 2010

127/2010 SCHVÁLILA výměnu bytu 1 + 3 v čp. 533 v užívání p.XXX za byt o velikosti 2 + KK v čp. 5 v užívání p YYY. Ukládá středisku služeb vypracovat nové nájemní smlouvy. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat. Termín: 6. 9. 2010

128/2010 SCHVÁLILA změnu nájemce nebytového prostoru č. 40 v přízemí domu čp. 598 Hejnice pro pracoviště České pojišťovny. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. 9. 2010

129/2010 PŘIDĚLUJE byt č. 8 v čp. 617 o velikosti 1 + KK p. XXX.

Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 6. 9. 2010

130/2010 PŘIDĚLUJE byt č. 17 v čp. 5 o velikosti 1 + KK p.XXX.

Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 6. 9. 2010

131/2010 PŘIDĚLUJE byt č. 7 v čp. 598 o velikosti 1 + 1 p. XXX.

Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 6. 9. 2010

132/2010 SCHVALUJE Dodatek č. 5 nájemní smlouvy uzavřenou s firmou H-THERMA. Ukládá starostovi dodatek nájemní smlouvy podepsat. Termín: 6. 9. 2010

133/2010 ZAMÍTLA žádost p. XXX o pronájem pozemku p.č. 463/5. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit a ve věci dále jednat. Termín: 6. 9. 2010

134/2010 PROJEDNALA žádost manželů XXX, týkající se odkoupení pozemku p.č. 905/9 v k.ú. Hejnice o výměře cca 500 m2. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit ZM prodej pozemku ke schválení. Termín: 22. 9. 2010

135/2010 PROJEDNALA žádost p. XXX, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 1320/1 o výměře cca 24 m2. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit ZM prodej pozemku ke schválení. Termín: prosinec 2010

136/2010 PROJEDNALA žádost manželů XXX, týkající se zpětné slevy za zakoupený pozemek p.č. 937/107 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. 9. 2010

137/2010 PROJEDNALA žádost restaurace Ořešník, týkající se umístění reklamního poutače na pozemku p.č. 1250 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. 9. 2010

138/2010 PROJEDNALA žádost Lázní Libverda, a.s., týkající se umístění reklamní tabule na pozemku města a žádost odložila k projednání do příští rady. Ukládá starostovi dále jednat. Termín: 6. 9. 2010

139/2010 PROJEDNALA žádost p. XXX, týkající se prověření odvodu dešťových vod z haly střediska služeb. Ukládá místostarostovi stav prověřit a informovat radu. Termín: 6. 9. 2010

7.9.2010 12:36:31 | přečteno 1759x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load