Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

USNESENÍ

z 9. jednání rady města Hejnice, konaného dne 4. 5. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

118/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 102, 115, 80, 98, 114, 84, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117/2009, 268/2008.

119/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o zajištění rekreační a turistické sezony 2009.

120/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu kronikářky o stavu městské kroniky.

121/2009 PROJEDNALA žádost organizačního výboru závodu Smědava cup 2009 o finanční příspěvek na tuto akci a rozhodla se podpořit závod částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 18. 5. 2009

122/2009 PROJEDNALA žádost manželů Lányiových, týkající se pronájmu garáže v čp. 387 v Hejnicích a rozhodnutí o žádosti odložila do doby, než předchozí nájemce vrátí garáž městu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 18. 5. 2009

123/2009 PROJEDNALA žádost p. Lukáše Blažka, týkající se pronájmu garáže v čp. 387 v Hejnicích a rozhodnutí o žádosti odložila do doby, než předchozí nájemce vrátí garáž městu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 18. 5. 2009

124/2009 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 9/2009 do výše 13.000 ,- Kč na úhradu nákladů věcného břemene v souvislosti s výstavbou chodníku a dešťové kanalizace směrem na Ferdinandov.

125/2009 PROJEDNALA žádost pana Petra Pyrchaly, týkající se pronájmu části sociálního zařízení koupaliště v době provozu občerstvovacího stánku u koupaliště a se žádostí souhlasí za smluvní nájemné 1.000,- Kč/měsíc po dobu provozu občerstvovacího stánku. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi nájemní smlouvu uzavřít. Termín: 18. 5. 2009

126/2009 PROJEDNALA žádost manželů Břeňových, týkající se pronájmu pozemků p.č. 2994/1 a 2993 v k.ú. Hejnice o celkové výměře 1161 m2 ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za cenu 1,- Kč/m2/1rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi nájemní smlouvu uzavřít. Termín: 18. 5. 2009

127/2009 PROJEDNALA nabídku Libereckého deníku, týkající se prezentace města ve speciálním vydání novin a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi Liberecký deník informovat. Termín: 18. 5. 2009

6.5.2009 10:21:44 | přečteno 1599x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load