Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

USNESENÍ

z 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne 20. 4. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

102/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 86, 87, 99, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101/2009. Prodlužuje termín usn.č. 84/2009 do 4. května 2009

103/2009 PROJEDNALA závěrečný účet hospodaření města za rok 2008. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi závěrečný účet zveřejnit. Termín: 24. 6. 2009

104/2009 PŘIDĚLUJE byt o vel. 2 + KK v čp. 5, č. bytu 16 p. Petru Polívkovi. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 5. 2009

105/2009 PROJEDNALA žádost paní Jandové, týkající se přidělení bytu a žádost odložila s tím, že město momentálně volný byt přiměřené velikosti nemá. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 4. 5. 2009

106/2009 PROJEDNALA žádost pana Miroslava Petříčka, týkající se pronájmu nebytových prostor v čp. 366 a s žádostí souhlasí. Prodlužuje nájem nebytových prostor na dobu 5 let, tj. do 30. 4. 2014. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 5. 2009

107/2009 PROJEDNALA žádost p. Jindřicha Mesznera, týkající se ukončení nájmu pozemku p.č. 1430 v k.ú Hejnice, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 4. 5. 2009

108/2009 PROJEDNALA žádost p. Petra Pyrchaly, týkající se pronájmu pozemku p.č. 1430 v k.ú. Hejnice o výměře 100 m2, a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 4. 5. 2009

109/2009 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice, týkající se finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 3.000,- Kč, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2009

110/2009 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova, týkající se finančního příspěvku na akci „Pálení čarodějnic“ ve výši 2.000,- Kč, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 30. 4. 2009

111/2009 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se uvolnění hasičského auta na zajištění akce „Pohádkový les“ pořádanou dne 30.5.2009 v rámci oslav Dne dětí, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 4. 5. 2009

112/2009 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška o.s., týkající se bezúplatného pronájmu městského kina dne 30.5.2009 pro zábavný program pro děti, pořádaný v rámci oslav Dne dětí, a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 4. 5. 2009

113/2009 PROJEDNALA žádost MUDr. Viléma Semeráka, týkající se zařazení budovy čp. 445 v Nádražní ulici (zdravotní středisko) do plánu investic na rok 2010 z důvodu dlouhodobých stavebně-technických problémů. Ukládá středisku služeb prověřit stavebně-technický stav budovy a navrhnout způsob opravy. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.Termín: 4. 5. 2009

114/2009 PROJEDNALA žádost JSDH Hejnice o navýšení částky na spolufinancování projektů podpořených z fondu PO Libereckého kraje o 200.000 Kč z důvodů úspěšnosti obou podaných grantových žádostí. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k rozhodnutí. Termín: 29. 4. 2009

115/2009 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 4/2009 ve výši 40.000,- Kč na úhradu geometrických prací souvisejících s geometrickým zaměřením nových stavebních parcel v k.ú Hejnice určených k prodeji.

116/2009 PROJEDNALA žádost p. Jaroslavy Plášilové, týkající se jejího odškodnění za zlomeninu ruky, kterou utrpěla v prosinci 2007. Ukládá starostovi předat případ pojišťovně, u které je město pojištěno k vyřízení. Ukládá tajemníkovi poškozenou informovat. Termín: 4. 5. 2009

117/2009 PROJEDNALA návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Hejnice a Libereckým krajem o zřízení věcného břemene pro stavbu „Výstavba chodníku a dešťové kanalizace“ směrem na Ferdinandov a s návrhem smlouvy souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 4. 5. 2009

23.4.2009 7:47:21 | přečteno 1819x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load