Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 23. 3. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

72/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 66, 68, 69, 70, 71/2009. Ruší usn.č. 69/2009.

73/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární ochraně a zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávy ZM ke schválení. Termín: 24. 6. 2009

74/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 532, č. bytu 12 manželům Kavúrovým. Ukládá p. Štěpánové nového nájemce informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. 4. 2009

75/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598, č. bytu 23 manželům Šiklovým. Ukládá p. Štěpánové nového nájemce informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. 4. 2009

76/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5, č. bytu 10 manželům Podhorovým. Ukládá p. Štěpánové nového nájemce informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 6. 4. 2009

77/2009 PROJEDNALA žádost manželů Hilleových, týkající se výměny jimi užívaného bytu o velikosti 2+KK v čp. 5 za byt o velikosti 1+3 v čp. 532 a žádost zamítla s tím, že byt byl přidělen jinému zájemci. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 6. 4. 2009

78/2009 PROJEDNALA nabídku Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s., týkající se odborného sociálního poradenství osobám se zdravotním postižením a seniorům na území města a nabídku přijala. Ukládá tajemníkovi Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. informovat. Termín: 6. 4. 2009

79/2009 STANOVUJE v souladu s usnesením Okresního soudu v Liberci opatrovníkem slečny Radky Ticháčkové paní Janu Klinkáčkovou, pracovnici sociálního odboru městského úřadu.

80/2009 PROJEDNALA záměr města zřídit ekonomické činnosti. Ukládá starostovi předložit tento záměr ZM ke schválení a požádat o vydání příslušných živnostenských listů. Termín: 29. 4. 2009

81/2009 PROJEDNALA a schválila „Ceník ekonomických činností“. Ukládá finančnímu odboru seznámit s ceníkem příslušné vedoucí pracovníky. Termín: 1. 4. 2009

82/2009 PROJEDNALA „Pravidla pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ a s pravidly souhlasí. Ukládá tajemníkovi s pravidly ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice seznámit. Termín: 6. 4. 2009

83/2009 PROJEDNALA žádost JSDH Hejnice o souhlas s použitím vozidla Landrower Defender v užívání JSDH Hejnice jako spolupořadatelského doprovodného vozidla na zabezpečení „Aprílového pochodu pozpátku“ dne 5.4.2009 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 4. 2009

84/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost nájemníků domu čp. 96, Klášterní ulice, týkající se odstranění závad předmětu nájmu. Ukládá středisku služeb žádost prověřit. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 6. 4. 2009

85/2009 RUŠÍ na středisku služeb Městského úřadu Hejnice ke dni 31.5.2009 z důvodu zvýšení efektivnosti práce střediska pracovní místo pomocného dělníka - přidavače. ZŘIZUJE ke dni 1.6.2009za účelem zvýšení a zefektivnění odborné údržby veřejné zeleně pracovní místo zahradníka - mechanizátora. Ukládá tajemníkovi rozvázat výpovědí pracovní poměr s nadbytečným pracovníkem. Termín: 27. 3. 2009

25.3.2009 11:54:36 | přečteno 1660x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load