Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

USNESENÍ

z 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 9. 2. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

R a d a m ě s t a :

38/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 14, 17, 18, 30, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37/2009. Prodlužuje termín usn.č. 3/2009 do 30. 6. 2009.

39/2009PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o hlavních úkolech roku 2009 z pohledu MH a SBH.

40/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o inventarizaci majetku za rok 2008 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 25. 2. 2009 ke schválení. Termín: 25. 2. 2009

41/2009 PŘIDĚLUJE byt 2 + KK v čp. 601, č. bytu 23 p. Marii Kupcové se synem. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatelku. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 23. 2. 2009

42/2009 PŘIDĚLUJE byt 1 + KK v čp. 601, č. bytu 32 p. Milanu Svobodovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele.Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 23. 2. 2009

43/2009 PROJEDNALA žádost Česko-německého pracovního kroužku pro dějiny z rodinné perspektivy „Síla kořenů“ o poskytnutí sponzorského daru na akci konanou od 20.8.do 23.8.2009 v Hejnicích a schválila částku 3.000,-Kč. Dále souhlasí s písemným doporučením této akce Česko-německému fondu budoucnosti. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 23. 2. 2009

44/2009 PROJEDNALA žádost humanitární neziskové organizace Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky a s žádostí souhlasí. Sbírka se uskuteční v sobotu 4.4.2009 v divadelní přístavbě. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 23. 2. 2009

45/2009 PROJEDNALA a schválila kontrolní řád města Hejnice.

46/2009 PROJEDNALA a schválila výroční zprávu o činnosti v oblasti podávání informací v roce 2008 předloženou tajemníkem MěÚ. Ukládá tajemníkovi zprávu zveřejnit. Termín: 23. 2. 2009

47/2009PROJEDNALApísemný návrh nájemce autokempu Hejnice, týkající se částečné rekonstrukce sociálního zařízení autokempu za finanční spoluúčasti města a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi nájemce informovat. Termín: 23. 2. 2009

48/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2009 do výše 27.000,- Kč, týkající se úhrady materiálu potřebného na částečnou rekonstrukci sociálního zařízení autokempu Hejnice.

49/2009 PROJEDNALA nabídku firmy Tewiko Systems, s.r.o., Liberec, týkající se instalace měřičů rychlosti a světelné signalizace a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Termín: 23. 2. 2009

50/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „ Kanalizace Hejnice - projektová dokumentace a inženýrská činnost“ . Vítězem výběrového řízení byla určena firma HYDROPROJEKT CZ a.s. Ukládá starostovi informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku. Termín: 23. 2. 2009

51/2009 PROJEDNALA a schválila změnu organizačního řádu hejnické poutě s účinností od 1. března 2009.

11.2.2009 12:23:21 | přečteno 1625x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load