Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

USNESENÍ

z 21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 21. 12. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

264/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 253, 254, 181, 195, 201, 233, 234, 237, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/2009.

265/2009 PROJEDNALA žádost RNDr. Brigity Ročkové, týkající se prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 300 v Jizerské ulici (lékárna), a se žádostí souhlasí. Nájem se prodlužuje na dobu 5 let, tj. do 31.12. 2014, za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat dodatek nájemní smlouvy. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 31. 12. 2009

266/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5 p. Aleně Jandové. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá paní Štěpánové uvědomit žadatelku. Termín: 31. 12. 2009

267/2009 PROJEDNALA žádost Firmy ESIS, týkající se pronájmu zasedací místnosti v čp. 5 dne 13.1.2010, a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 31. 12. 2009

268/2009 Vzala na vědomí informaci p. Ludvíka Špetlíka, týkající se situace kolem pozemku pod jeho nemovitostí, sousedící s budovou bývalého hotelu Perun v Klášterní ulici.

269/2009 PROJEDNALA a schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2009 ve výši 10.000,- Kč, týkající se úhrady smluvního poplatku při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Hejnice a firmou ČEZ distribuce v souvislosti se zajištěním připojení přečerpávacích stanic pro připravovanou investiční akci „Dokončení kanalizace Hejnice a Ferdinandov“. Ukládá finančnímu odboru částku uhradit. Termín: 31. 12. 2009

22.12.2009 15:51:08 | přečteno 1654x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load