Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

USNESENÍ

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 7. 12. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

253/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 236, 238, 249, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252/2009.

254/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění místních daní a poplatků za rok 2009.

255/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh úpravy rozpočtu roku 2009. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

256/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh rozpočtu roku 2010. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

257/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí rozpočtový výhled města. Ukládá starostovi předložit materiál ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

258/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2009. Ukládá starostovi předložit materiál ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

259/2009 PŘIDĚLUJE byt v čp. 601 o velikosti 1 + KK, č. bytu 26 p. Robertu Macekovi. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Termín: 21. 12. 2009

260/2009 ROJEDNALA a vzala na vědomí společnou žádost Milana Polanského a Václava Jirátka, týkající se opravy veřejné komunikace k jejich nemovitostem. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 21. 12. 2009

261/2009 PROJEDNALA návrh smlouvy ČEZ distribuce o smlouvě budoucí, týkající se zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1255/1 v k.ú. Hejnice (cesta) za účelem zřízení vrchní kabelové přípojky vedení NN za cenu 1.000,- Kč a s návrhem smlouvy souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít. Termín: 21. 12. 2009

262/2009 STANOVUJE s platností od 1.1.2010 cenu meziknihovní výpůjční služby na 20,- Kč z důvodu zvýšení cen za poštovní služby. Ukládá tajemníkovi zapracovat cenu do ceníku čtenářských poplatků knihovny.

263/2009 SCHVÁLILA prodej 4 kusů vyřazených počítačů z majetku města. Ukládá tajemníkovi prodej realizovat. Termín: 21. 12. 2009

9.12.2009 13:52:40 | přečteno 1638x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load