Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

USNESENÍ

ze 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 26. 1. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

R a d a m ě s t a :

14/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13/2009. Prodlužuje termín usn.č. : 3, 4/2009 do 9. 2. 2009. Ruší usn.č.: 5, 9/2009.

15/2009 PROJEDNALA plán práce finančního výboru na rok 2009 a doporučuje plán práce přijmout. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení. Termín: 25. 2. 2009

16/2009 PROJEDNALA plán práce kontrolního výboru na rok 2009 a doporučuje plán práce přijmout. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení. Termín: 25. 2. 2009

17/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o splnění úkolů roku 2008.

18/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zajištění přestupkové agendy na rok 2009 včetně skutečnosti roku 2008.

19/2009 PROJEDNALA a schválila navýšení osobního příplatku řediteli Základní školy a Mateřské školy Hejnice s účinností od 1. 1. 2009. Ukládá tajemníkovi vypracovat nový platový výměr. Termín: 9. 2. 2009

20/2009 PROJEDNALA žádost pana Miroslava Kupce a paní Simony Heitzerové, týkající se výměny jejich bytů 2+KK v čp. 601 a 1+1 v čp. 598 za byt 1+2 v čp. 598 a s žádostí souhlasí. Ukládá p. Štěpánové žadatele vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 2. 2009

21/2009 PROJEDNALA žádost slečny Moniky Nichtové, týkající se výměny bytu 1+KK v čp.5 za byt stejné velikosti na starém sídlišti a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 9. 2. 2009

22/2009 PROJEDNALA žádost pana Milana Bílého, týkající se přidělení bytu ve vlastnictví města a žádost zamítla s odůvodněním, že žadatel užívá byt v čp. 539/3 v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 9. 2. 2009

23/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 36, v čp. 5 p. Martě Korandové. Ukládá p. Štěpánové žadatelku vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 2. 2009

24/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 32, v čp. 5 p. Zdeňku Kukelkovi. Ukládá p. Štěpánové žadatele vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 2. 2009

25/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1, č. bytu 14, v čp. 598 p. Vojtěchu Jirounkovi. Ukládá p. Štěpánové žadatele vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 2. 2009

26/2009 PŘIDĚLUJE byto velikosti 1 + 2, č. bytu 21, v čp. 601 p. Liboru Dimlovi a p. Michaele Horvátové. Ukládá p. Štěpánové žadatele vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 2. 2009

27/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 20, v čp. 601 p. Jiřímu Chládkovi a p. Věře Polanské. Ukládá p. Štěpánové žadatele vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 2. 2009

28/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK, č. bytu 10, v čp. 5 sl. Marii Novotné a p. Milanu Belínovi. Ukládá p. Štěpánové žadatele vyrozumět, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu Termín: 9. 2. 2009

29/2009 PROJEDNALA opakované žádosti p. Marie Kupcové, týkající se přidělení bytu v majetku města a žádost zamítla z důvodu přidělení bytu jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 9. 2. 2009

30/2009 PROJEDNALA a schválila v souladu s usnesením ZM č. 67/2008 rozpočtové opatření č. 24/2008, týkající se úpravy závazných ukazatelů rozpočtu roku 2008 dle požadavku finančního odboru.

31/2009 PROJEDNALA žádost místní organizace Svazu Němců v regionech Liberec - Lužice - Severní Čechy o finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč na akci Ples růží v údolí Horní Smědé a s žádostí souhlasí.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 9. 2. 2009

32/2009 PROJEDNALA nabídku občanského sdružení LUNGTA, týkající se připojení města k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi předložit návrh zastupitelstvu města ke schválení.Termín: 25. 2. 2009

33/2009 PROJEDNALA nabídku firmy Provoz LTZ, Jaroslav Janeček, týkající se pronájmu plochy pro lunaparky v době konání poutě v Hejnicích v červenci 2009 za částku 35. 000,- Kč a s nabídkou souhlasí. Ukládá tajemníkovi firmu informovat. Termín: 9. 2. 2009

34/2009 PROJEDNALA upozornění paní Hildegardy Richterové, týkající se nevhodné uzavírací doby čekárny ČD. Vzhledem k tomu, že čekárna ČD není zařízení města, rada rozhodla předat upozornění příslušným orgánům ČD. Ukládá tajemníkovi předání upozornění zajistit. Termín: 9. 2. 2009

35/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí opakovanou žádost firmy Fobos s.r.o., týkající se zřízení a provozu MVE na Sloupském potoce ve Ferdinandově. Ukládá starostovi předložit žádost ZM k projednání. Termín: 25. 2. 2009

36/2009 PROJEDNALA záměr města na bezúplatný převod pozemku p.č. 1172 o výměře 352 m2 v k.ú. Hejnice (pozemek pod hasičskou zbrojnicí) ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR na město Hejnice a se záměrem souhlasí. Ukládá starostovi předložit záměr na převod pozemku ZM ke schválení. Termín: 25. 2. 2009

37/2009 PROJEDNALA žádost Sdružení osadníků Ferdinandova o povolení umístění znaku města na jejich webových stránkách a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 9. 2. 2009

6.2.2009 6:59:28 | přečteno 1833x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load