Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

USNESENÍ

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 23.11. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

236/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 235/2009.

237/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2010. Ukládá starostovi návrh zapracovat do rozpočtu roku 2010 a předložit ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

238/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2009.

239/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města. Ukládá tajemníkovi vypracovat inventarizační příkaz. Termín: 7. 12. 2009

240/2009 PROJEDNALA žádost Blanky Bittnarové, týkající se umístění tabule Hračky-Papírnictví na fasádu domu čp. 252 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 7. 12. 2009

241/2009 PROJEDNALA žádost Petra Mikudíka, týkající se zřízení nového osvětlovacího bodu k pozemku p.č. 1040/1 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 12. 2009

242/2009 PROJEDNALA žádost Petry Melicharové, týkající se pronájmu budovy bývalé střelnice na pozemku p.č. 1726/1 k ustájení koní a se žádostí souhlasí za cenu 200,- Kč/rok. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 7. 12. 2009

243/2009 PROJEDNALA žádost Jany Kupcové, týkající se podnájmu jí přiděleného bytu 1+KK v čp. 495 panu V. Cifrovi na dobu jednoho roku a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 7. 12. 2009

244/2009 PROJEDNALA žádost Jana Ledvinky, týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a žadatele informovat. Termín: 7. 12. 2009

245/2009 PROJEDNALA žádost Alice Bobkové, týkající se pronájmu garážového stání v čp. 5 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu a žadatele informovat. Termín: 7. 12. 2009

246/2009 PROJEDNALA opakovanou žádost Eriky Klareové, týkající se přidělení městského bytu a žádost odložila s tím, že město momentálně volný vhodný byt nemá a žadatelka je zařazena do seznamu žadatelů o byt. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 7. 12. 2009

247/2009 PROJEDNALA žádost firmy Kulturní služby Liberec s.r.o., týkající se pronájmu kina pro pořad skupiny Poetik „Sedm biblických příběhů“ dne 2.12.2009 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 12. 2009

248/2009 PROJEDNALA a schvaluje návrh na zkrácení provozní doby MěÚ dne 23.12.2009 do 14.00 hod a uzavření objektu MěÚ z důvodu čerpání dovolené dne 31.12.2009. Ukládá tajemníkovi informovat o omezení veřejnost. Termín: 7. 12. 2009

249/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí Zprávu o činnosti školy za školní rok 2008/09.

250/2009 PROJEDNALA na návrh starosty přiznání odměny řediteli ZŠ a MŠ Hejnice za plnění úkolů v roce 2009 ze mzdových prostředků školy a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi ředitele informovat. Termín: 7. 12. 2009

251/2009 PROJEDNALA a schválila prodej 2 vyřazených počítačů z majetku města. Ukládá tajemníkovi zajistit odprodej. Termín: 7. 12. 2009

252/2009 PROJEDNALA žádost obce Lázně Libverda, týkající se vydání stanoviska k zamýšlené stavbě „Singltrek pod Smrkem - Hejnický hřeben“. RM s umístěním stavby na pozemku p.č. 3568/1 v k.ú. Hejnice souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 12. 2009

25.11.2009 13:49:09 | přečteno 1776x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load