Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

USNESENÍ

z 18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 2.11. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

226/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225/2009.

227/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské a.s. za rok 2009 a výhled do roku 2010.

228/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti ČSAD Liberec za rok 2009 a výhled do roku 2010.

229/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa za rok 2009.

230/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 11 v domě čp. 5 v Hejnicích p. Silvii Maturové. Ukládá p.Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 11. 2009

231/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK, č. bytu 14 v domě čp. 5 v Hejnicích p. Růženě Vackové. Ukládá p.Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 16. 11. 2009

232/2009 PROJEDNALA žádost p. Martiny Sikové o parkovací stání v objektu čp. 5 a žádost schválila za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16. 11. 2009

233/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádost paní Moniky Kettnerové, týkající se výměny jí zakoupené pozemkové parcely č. 443/19 v k.ú. Hejnice o výměře 1087 m2 za stavební parcelu 443/15 v k.ú. Hejnice o výměře 587 m2 . Ukládá starostovi předložit žádost ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

234/2009 PROJEDNALA žádost pana MUDr. Jindřicha Koudely, týkající se odkoupení pozemku p.č. 443/20 v k.ú. Hejnice o výměře 551 m2 a se žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit záměr pozemek odprodat ZM ke schválení. Termín: 16. 12. 2009

235/2009 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Most k naději, zřizovatele protidrogových center v Libereckém kraji, týkající se uzavření smlouvy na podporu protidrogových aktivit za rok 2009 podle stanoveného klíče a smlouvu odmítla s tím, že finanční prostředky na tyto aktivity byly požadovány pro rok 2010. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 16. 11. 2009

5.11.2009 9:18:27 | přečteno 1648x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load