Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

USNESENÍ

z 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19.10. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

216/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215/2009. Prodlužuje termín usn.č. 183/2009 do 31. března 2010.

217/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění místních poplatků ke dni 30. 9. 2009.

218/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o postupu investičních akcí města za rok 2009.

219/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí vyhodnocení rekreační a turistické sezony za rok 2009.

220/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti na území města.

221/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5/2 v Hejnicích p. Alžbětě Hnikové. Ukládá p.Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 2. 11. 2009

222/2009 PROJEDNALA žádost slečny Anety Juklíčkové, týkající se umožnění podnájmu jejího nájemního bytu slečně Evě Komárové na dobu jednoho roku od 1.11.2009 a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 2. 11. 2009

223/2009 PROJEDNALA žádost České geologické služby, týkající se umístění informační tabule, která bude součástí nekomerční geoturistické trasy na pozemku ve vlastnictví města Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 11. 2009

224/2009 PROJEDNALA žádost pana Davida Kosa, týkající se instalace posuvných plastových oken s bezpečnostním sklem, které budou sloužit k zakrytí lodžie jeho bytu. Rada města s navrhovanou stavební úpravou souhlasí za předpokladu, že veškeré náklady s tímto spojené uhradí žadatel. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 2. 11. 2009

225/2009 PROJEDNALA žádost pana Jiřího Horáka, týkající se pronájmu parkovacího stání v čp. 5 po dobu šesti měsíců od 1.11.2009 do 30.4.2010 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 2. 11. 2009

21.10.2009 9:11:08 | přečteno 1695x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load