Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

USNESENÍ

z 16. jednání rady města Hejnice, konaného dne 5.10. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

208/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 196, 197, 176, 180, 193, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207/2009. Prodlužuje termín usn.č. 183/2009 do 19. října 2009. Ruší usn.č. 200/2009.

209/2009 Bere na vědomí vyhodnocení podnětů z jednání zastupitelstva města.

210/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 v čp.530/2 v Hejnicích paní Vendule Kučerové.Ukládá p.Štěpánové žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 19. 10. 2009

211/2009 PROJEDNALA žádost paní Silvie Maturové, týkající se přidělení bytu 1+2 v čp. 530/2 a žádost zamítla s tím, že byt byl již přidělen jinému zájemci. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 19. 10. 2009

212/2009 PROJEDNALA žádost pana Radoslava Bajgera, týkající se přidělení bytu 2+KK v čp. 601 v Hejnicích a žádost zamítla s tím, že uvedený byt nebyl po ukončení nájemní smlouvy řádně předán majiteli. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 19. 10. 2009

213/2009 PROJEDNALA nabídku firmy Pavla Divíška, týkající se umístění propagace města v připravované publikaci Města a obce Českého ráje a Jizerských hor za cenu 7.200,- Kč a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu informovat. Termín: 19. 10. 2009

214/2009 PROJEDNALA žádost nakladatelství Knihy 555, týkající se poskytnutí finančního příspěvku na plánovanou putovní výstavu starých pohlednic Frýdlantského výběžku a rozhodlo se výstavu podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 19. 10. 2009

215/2009 PROJEDNALA žádost Diakonie Broumov, týkající se uspořádání humanitární sbírky na území města v termínu do 22.11.2009 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 19. 10. 2009

9.10.2009 9:10:53 | přečteno 1641x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load