Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 24.8. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

162/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 151, 152, 154, 156, 35, 73, 103, 153, 137, 3, 157, 158, 159, 160, 161/2009. Prodlužuje termín usn.č. 122, 123, 155/2009 do 7. září 2009.

163/2009 Vzala na vědomí kontrolu investičních akcí města.

164/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 299 v Hejnicích manželům Káraszovým. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat. Termín: 7. 9. 2009

165/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5 p. Michalu Korolčukovi. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat. Termín: 7. 9. 2009

166/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 96 p. Davidu Bouškovi s rodinou. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat.Termín: 7. 9. 2009

167/2009 UKLÁDÁ p. tajemníkovi uvědomit ostatní žadatele o byt. Termín: 7. 9. 2009

168/2009 PROJEDNALA žádost pana Radka Gampera a paní Gabriely Jožákové, týkající se úhrady nákladů za výměnu oken v jejich bytě ve výši 50.292,- Kč a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 7. 9. 2009

169/2009 PROJEDNALA žádost pana Karla Brennera, týkající se pronájmu pozemku pod garáží v čp. 299 v Hejnicích a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi vypracovat nájemní smlouvu a informovat žadatele. Termín: 7. 9. 2009

170/2009 PROJEDNALA žádost Centra Mateřídouška, týkající se bezúplatného pronájmu městského kina pro bezplatné divadelní představení pro děti, konané dne 26.9.2009 od 10:00 do 11:00 hodin a se žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.Termín: 7. 9. 2009

171/2009 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity, týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty, rozhodla se tuto akci podpořit částkou 2.000,- Kč a bezplatným pronájmem kina. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 7. 9. 2009

172/2009 PROJEDNALA a schválila s účinností od 1.9.2009 do funkce správce hřbitova Ferdinandov pana Miroslava Jandu. Ukládá tajemníkovi uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Termín: 7. 9. 2009

173/2009 PROJEDNALA a přijímá rozpočtové opatření č. 15/2009 ve výši 7.400,- Kč, které se týká úhrady výdajů ze sociálního fondu spojených s humanitární pomocí Benešovu nad Ploučnicí.

174/2009 PROJEDNALA a přijímá rozpočtové opatření č. 16/2009 ve výši 45.000,- Kč, které se týká úhrady nákladů spojených se zřízením datových schránek úřadu a reinstalace programů do nově instalovaných PC na pracovištích městského úřadu.

28.8.2009 8:37:18 | přečteno 1725x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load