Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

USNESENÍ

z 12. jednání Rady města Hejnice, konaného dne 22.6. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

151/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149 a 150/2009. Ruší usn.č. 144/2009. Prodlužuje termín usn.č. 122, 123 a 137/2009 do 24.8.209.

152/2009 VZALA NA VĚDOMÍ
-
informaci o plnění všech usnesení RM a ZM ke dni 22.6.2009
-
informaci o přípravě výjezdního zasedání ZM

153/2009 PROJEDNALA nabídku Mikroregionu Frýdlantsko připojit se k projektu komunitního plánování obcí Frýdlantska a s nabídkou souhlasí. Ukládá starostovi seznámit s projektem ZM. Termín: 24.6.2009

154/2009 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2009týkající se úhrady nákladů města spojených se zpracováním komunitního plánu obcí Mikroregionu Frýdlantsko ve výši do 20.000,- Kč

155/2009 PROJEDNALA žádost pana Luboše Krejčího týkající se odkoupení nebo dlouhodobého pronájmu garáže mezi domy čp. 303 a 314 v Hejnicích a rozhodnutí odložila. Ukládá starostovi s žadatelem dále jednat. Termín: 24.8.2009

156/2009 VZALA NA VĚDOMÍ písemné vyjádření p. Zdenka Hromádka, kterým odmítl přidělený byt o velikosti 1+1 v čp. 531/3. Ruší usnesení RM č. 144/2009, byt bude přidělen jinému žadateli.

157/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v čp. 531/3 pí. Lucii Jandové s dětmi. Ukládá pí. Štěpánové žadatelku informovat, ukládá středisku služeb zpracovat nájemní smlouvu na dobu určitou s počáteční dobou nájmu na 6 měsíců. Termín: 1.7.2009

158/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v čp. 594 nastupující učitelce základní školy pí. Martině Holouškové. Ukládá pí. Štěpánové informovat žadatelku, ukládá středisku služeb zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 1.8.2009

159/2009 PROJEDNALA žádost pí. Jany Kupcové o přidělení bytu velikosti 2+1 v čp. 594 a žádost zamítla. Byt byl přidělen jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 1.7.2009

160/2009 PROJEDNALA žádost p. Lukáše Dostála o prodej pozemku p.č. 443/22 v k.ú. Hejnice o výměře 1012 m2 a žádost pro nesoulad s pravidly schválenými ZM dne 29.4.2009 usnesením ZM č. 29/2009 pro prodej stavebních pozemků, zamítla. Žadatel bude mít možnost podat žádost po vyhlášení 2. kola prodeje stavebních pozemků. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 1.7.2009

161/2009 PROJEDNALA žádost p. Jaroslava Demčáka týkající se pronájmu části haly střediska služeb pro uskladnění stavebního materiálu po dobu jednoho měsíce a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá středisku služeb vypracovat nájemní smlouvu. Termín: 1.7.2009

25.6.2009 9:13:31 | přečteno 1941x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load