Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

USNESENÍ

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne 8. 6. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

141/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 128, 129, 130, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140/2009. Prodlužuje termín usn. č. : 122, 123, 137/2009 do 22. 6. 2009.

142/2009 VZALA NA VĚDOMÍ informaci o činnosti kulturní komise předložené jejím předsedou.

143/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v objektu čp. 300 p. Jarmile Krejčové. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 6. 2009

144/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v objektu čp. 531/3 p. Zdeňku Hromádkovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 6. 2009

145/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 168 p. Tomáši Obešlovi. Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 6. 2009

146/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 303 p. Mgr. Jitce Pospíšilové.Ukládá p. Štěpánové informovat žadatele, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 6. 2009

147/2009 PROJEDNALA žádost pana Tomáše Hofmeistera, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 6. 2009

148/2009 PROJEDNALA žádost pana Josefa Zavřela, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 6. 2009

149/2009 PROJEDNALA žádost paní Olgy Hanusové, týkající se souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy na nebytový prostor, který užívá ke své podnikatelské činnosti. Rada souhlasí s podnájmem po dobu trvání mateřské dovolené žadatelky ve prospěch slečny Ludmily Horáčkové na dobu jednoho roku do 30. 6. 2010. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 22. 6. 2009

150/2009 PROJEDNALA žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., týkající se zřízení věcného břemene pro odstranění havárie NN pro pozemek p.č.443/2 a 1264/1 v k.ú. Hejnice a se zřízením věcného břemene souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá starostovi smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít. Termín: 22. 6. 2009

11.6.2009 9:56:43 | přečteno 1569x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load