Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 18. 5. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

128/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 118, 119, 120, 124, 121, 126, 127/2009. Prodlužuje termín usn.č. 122, 123, 125/2009 do 8. června 2009.

129/2009 Vzala na vědomí informace o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Hejnice předložené ředitelem p. Mgr. Milanem Hubáčkem.

130/2009 Vzala na vědomí informace o činnosti střediska služeb města předložené vedoucím p. Radko Hnikem.

131/2009 PROJEDNALA žádost MUDr. Krejcarové, týkající se výměny protékajících záchodových splachovadel ve zdravotním středisku za WC kombi a žádost zamítla s tím, že se jedná o drobnou opravu, kterou jsou dle nájemní smlouvy povinni zajišťovat nájemci ordinací na svůj náklad. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 8. 6. 2009

132/2009 PROJEDNALA žádost nájemníků bytového domu čp. 5 v Hejnicích, týkající se vybudování dětského hřiště a venkovního sušáku na prádlo uvnitř bytového komplexu a s žádostí v zásadě souhlasí. Ukládá starostovi zjistit možnosti realizace a navrhuje zařadit vybudování hřiště do investičních akcí příštího roku. Ukládá středisku služeb sušák na prádlo zajistit. Ukládá tajemníkovi nájemníky informovat. Termín: 8. 6. 2009

133/2009 PROJEDNALA žádost pana Karla Kloučka, týkající se pronájmu nebytových prostor v čp. 300 v Hejnicích (prodejna masa a uzenin) v majetku města a se žádostí souhlasí. Stanovuje dobu nájmu na 5 let, tj. do 31.5.2014.Ukládá tajemníkovi žadatele informovat, ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 8. 6. 2009

134/2009 PROJEDNALA žádost paní Aleny Ciprové, týkající se zapůjčení 5 ks pivních setů pro rodinnou oslavu konanou dne 5-7. června 2009 a se žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 30. 5. 2009

135/2009 PROJEDNALA žádost Horolezeckého oddílu Hejnice, týkající se pronájmu prostor městského koupaliště na sportovní akci Slackline Tour 2009 a se žádostí souhlasí. Zároveň souhlasí s prodloužením večerního klidu do 24:00 hodin dne 20.6.2009 z důvodu hudební produkce jako součásti této sportovní akce. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 8. 6. 2009

136/2009 PROJEDNALA žádost místní organizace Junák - svaz skautů a skautek ČR o finanční příspěvek na jejich oddílovou činnost a rozhodla se oddíl podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi místní organizaci informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 8. 6. 2009

137/2009 PROJEDNALA žádost manželů Jitky a Bohuslava Nových, týkající se prodeje pozemku p.č. 793/6 a žádost odložila. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 8. 6. 2009

138/2009 PROJEDNALA žádost p. Jany Veselé, týkající se pronájmu pozemku p.č. 1722/3 v k.ú.Hejnice ve vlastnictví města Hejnice za účelem pasení koní a s žádostí souhlasí za cenu ročního pronájmu ve výši 1.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 8. 6. 2009

139/2009 STANOVUJE na návrh tajemníka s účinností od 1.6.2009 plat vedoucím odborů městského úřadu dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, jeho přílohy č. 2. Ukládá tajemníkovi zpracovat vedoucím odborů platové výměry.

25.5.2009 7:51:33 | přečteno 1879x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load