Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

USNESENÍ

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12. 1. 2009 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2009 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 290, 310, 84, 99, 120, 200, 245, 247, 256, 257, 264, 275, 276, 277, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 284, 232/2008. RUŠÍ usnesení č. 291, 296, 297/2008.

2/2009 PROJEDNALA předložený plán práce na rok 2009 a doporučuje plán práce přijmout. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení. Termín: 25. 2. 2009

3/2009 PROJEDNALA a vzala na vědomí podněty a připomínky z jednání ZM ze dne 17.12.2008. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 25. 2. 2009

4/2009 PROJEDNALA žádost manželů Škarýdových, týkající se podnájmu jejich pronajatého bytu ve vlastnictví města a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 1. 2009

5/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5, č. bytu 36 p. Jaroslavě Gurinové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 26. 1. 2009

6/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v čp. 5, byt. č. 42 sl. Michaele Voráčkové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 26. 1. 2009

7/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3 + KK v čp. 5, byt. č. 41 p. Jiřímu Šimonovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 26. 1. 2009

8/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598 p. Marii Štorkové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 26. 1. 2009

9/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5, byt. č. 32 sl. Kateřině Plutové. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 26. 1. 2009

10/2009 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 495 p. Martinu Leckému. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele. Ukládá středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 26. 1. 2009

11/2009 PROJEDNALA žádost p. Zdeňka Kukelky, týkající se přidělení bytu v čp. 5 a žádost zamítla z důvodu přidělení bytu jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 26. 1. 2009

12/2009 PROJEDNALA opakovanou žádost p.Pavla Šubrta, týkající se přidělení parkovacího místa pro invalidy u čp. 536 na sídlišti v Hejnicích a žádost odmítla s tím, že na uvedeném sídlišti je stále dostatek neobsazených parkovacích míst v blízkosti domu čp. 536. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 1. 2009

13/2009 PROJEDNALA návrh dosavadního nájemce autokempu Hejnice, týkající se odkoupení dodatečného vybavení autokempu do majetku města a s návrhem částečně souhlasí. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 26. 1. 2009

15.1.2009 9:59:59 | přečteno 1771x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load