Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

USNESENÍ
ze 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne 31.3. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

79/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 70, 72, 77, 71, 73, 74, 75, 76, 78/2008.

80/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve městě.

81/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o investičních akcích města.

82/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí závěrečný účet hospodaření města za rok 2007. Ukládá tajemníkovi závěrečný účet zveřejnit. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet hospodaření města za rok 2007 ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2008

83/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh nového Jednacího řádu zastupitelstva města. Ukládá starostovi předložit návrh Jednacího řádu ZM ke schválení. Termín: 23. 4. 2008

84/2008 PROJEDNALA žádost p. Petry Šrutkové o koupi části pozemku p.č. 793/19 o výměře 64 m2 v k.ú. Hejnice a s žádostí souhlasí s podmínkou, doložení žádosti platným geometrickým plánem pozemku. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín zveřejnění: 14. 4. 2008. Předložení: červen 2008

85/2008 PROJEDNALA žádost p. Dagmar Chrenkové o odkoupení části pozemku p.č. 573/16 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 14. 4. 2008

86/2008 POVĚŘUJE paní Hanu Pohnanovou k vydávání potvrzení pro potřeby právnických a fyzických osob a potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině dle § 14 odst. 1 a 2 zák. č. 128/2000 Sb., (Zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, a to v rámci samostatné působnosti obce.

87/2008 PROJEDNALA nabídku firmy JAS AIR CZ spol. s r.o., letiště Hosín, týkající se leteckého snímkování města a okolí a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi této firmě odpovědět. Termín: 14. 4. 2008

88/2008 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost obyvatel Skřivánku ve věci obtěžování okolí kouřem z komína rodiny Špetlíkových. Ukládá tajemníkovi zajistit postoupení stížnosti místně a věcně příslušnému úřadu. Termín: 14. 4. 2008

89/2008 PROJEDNALA a schválila na základě doporučení kulturní komise opatření, které stanoví, že stánkový prodej a pouťové atrakce budou umožněny jen při červencové městské pouti. Květnová pouť Smíření bude pojata pouze jako církevní.

90/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu finančního výboru. Ukládá starostovi na zprávu v požadovaném termínu odpovědět.

2.4.2008 9:50:40 | přečteno 1962x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load