Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

USNESENÍ

z 5. jednání rady města, které se konalo dne 3. března 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

R A D A M Ě S T A :

59/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 270 a 290/2007, 2, 10, 15, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a 58/2008; prodlužuje do 17.3.2008 termín usnesení číslo: 50 a 51/2008

60/2008 PROJEDNALA žádost humanitární neziskové organizace Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 17.3.2008

61/2008 PROJEDNALA žádost předsedkyně klubu důchodců, paní Aleny Karrasové, o propůjčení prostor klubovny důchodců obyvatelce DPS, paní Marii Muzikářové, k setkání konanému dne 23.3.2008 u příležitosti jejích 85. narozenin a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 17.3.2008

62/2008 PROJEDNALA žádost paní Jaroslavy Gurinové, týkající se přidělení bytu o velikosti 1+1 v nižším podlaží nebo v objektu s výtahem a žádost zamítla. Město v současnosti nemá takový volný byt k přidělení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku. Termín: 17.3.2008

63/2008 PROJEDNALA návrh pojistné smlouvy Hasičské vzájemné pojišťovny a.s., týkající se pojištění hasičů JSDH města pro případ úrazu a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi pojistnou smlouvu uzavřít. Termín: 17.3.2008

64/2008 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 3/2008, týkající se úhrady podílu finančních nákladů ve výši 10.000,- Kč na zajištění vydání informační publikace k propagaci Frýdlantska, stanoveného k úhradě schválenému vydavateli. Ukládá finančnímu odboru úhradu částky zajistit. Termín: 17.3.2008

65/2008 PROJEDNALA návrh „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene“, sjednané mezi městem Hejnice a firmou ČEZ Distribuce a.s., týkající se zřízení věcného břemene k zajištění vlastnických vztahů při zasíťování stavebních pozemků položených podél silnice na Ferdinandov a v Zátiší a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít. Termín: 17.3.2008

66/2008 PROJEDNALA žádost ČSAD Liberec, a.s., týkající se umožnění bezúplatného parkování autobusů ČSAD Liberec, a.s. najíždějících na trasu v rámci závazku veřejné dopravy a s žádostí souhlasí. Za parkovací prostor pro tyto autobusy vyhrazuje část plochy bývalé autobusové zastávky u objektu ZŠ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 17.3.2008

67/2008 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ podnět společnosti Fobos, s.r.o., týkající se investičního záměru vybudovat malou vodní elektrárnu na vodním toku Velkého Štolpichu ve Ferdinandově. Ukládá starostovi předložit záměr k projednání zastupitelstvu města. Termín: 23.4.2008. Ukládá tajemníkovi informovat předkladatele. Termín: 17.3.2008

68/2008 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh starosty na zajištění periodických prohlídek mostních objektů v majetku města Hejnice odbornou firmou. Ukládá starostovi prohlídky mostních objektů zajistit. Termín: 17.3.2008

69/2008 PROJEDNALA opakovanou žádost manželů Antonových, týkající se podnájmu jejich bytu třetí osobě a žádost odmítla s tím, že ve věci již jednou rozhodla. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele. Termín: 17.3.2008

5.3.2008 12:57:05 | přečteno 2049x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load