Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

USNESENÍ

z 21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 8. 12. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

273/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/2008.

274/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění místních daní a poplatků za rok 2008.

275/2008 PROJEDNALAa schválila návrh úpravy rozpočtu roku 2008. Ukládá starostovi předložit návrh ZM ke schválení. Termín: 17. 12. 2008

276/2008PROJEDNALAa schválila návrh rozpočtu roku 2009. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení. Termín: 17. 12. 2008

277/2008PROJEDNALAa schválila návrh rozpočtového výhledu na období 2010-2011. Ukládá starostovi předložit rozpočtový výhled ZM ke schválení. Termín: 17. 12. 2008

278/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2008.

279/2008 PROJEDNALA návrh nových pojistných hodnot majetku města a s návrhem souhlasí. Ukládá starostovi uzavřít pojistnou smlouvu na majetek města s Českou pojišťovnou a.s. Termín: 22.12.2008

280/2008 PROJEDNALA žádost Andrey Zavřelové, týkající se stavebních úprav v čp. 581, bytového domu v majetku města a žádost zamítla.

Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 22.12.2008

281/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí text náhrobní desky předválečného kronikáře a básníka rodného nářečí Josefa Bennesche. Souhlasí s umístěním této desky na jeho hrobu na hřbitově v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.12.2008

282/2008PROJEDNALAnávrh manželů Cverčkových, týkající se odkoupení bytového domu čp. 4 v Hejnicích v majetku města do osobního vlastnictví a se záměrem objekt odprodat souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města nemovitost odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej nemovitosti ZM ke schválení. Termín: zveřejnění: 22.12.2008, předložení ZM: rok 2009

283/2008PROJEDNALAnávrh smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1264/1 v k.ú. Hejnice (cesta) za účelem zřízení vrchní kabelové přípojky vedení NN za cenu 500,- Kč a s návrhem smlouvy souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu o smlouvě budoucí uzavřít. Termín: 22. 12. 2008

284/2008 PROJEDNALA žádost pana Jana Brezy, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 436/1 v k.ú. Hejnice o výměře 280 m2 a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 22. 12. 2008

285/2008 PROJEDNALA žádost p. Marie Kupcové, týkající se přidělení bytu v majetku města a žádost odložila s tím, že město v současnosti nemá volný byt. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 22. 12. 2008

286/2008 PROJEDNALA žádost p. Helmuta Michela, týkající se přidělení bytu v majetku města a žádost odložila s tím, že město v současnosti nemá volný byt. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 22. 12. 2008

287/2008 PROJEDNALA žádost manželů Vajnerových, týkající se umožnění přístupu na jejich pozemek přes pozemek města a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 22. 12. 2008

288/2008 PROJEDNALA nabídky, týkající se pronájmu autokempu Hejnice a své rozhodnutí odložila na jednání příští rady.

10.12.2008 11:53:16 | přečteno 1743x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load