Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

USNESENÍ

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 24. 11. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

263/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:240, 242, 243, 244, 241, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262/2008. Prodlužuje termín usn.č. 232/2008 do 8. 12. 2008.

264/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí návrh investičních akcí na rok 2009. Ukládá starostovi návrh zapracovat do rozpočtu roku 2009 a předložit ZM ke schválení.

265/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2008.

266/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města. Ukládá tajemníkovi vypracovat inventarizační příkaz. Termín: 8. 12. 2008

267/2008 PROJEDNALA žádost Kulturních služeb Liberec s.r.o., týkající se pronájmu kina na představení pro děti 1. stupně ZŠ dne 2. 12. 2008 od 10,30 hod a s pronájmem souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 30. 11. 2008

268/2008 PROJEDNALA žádost manželů Šerhaklových týkající se prodeje části pozemku p.č. 91/1 v k.ú. Hejnice o výměře 300 m2 ve vlastnictví města Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: Zveřejnění: 8. 12. 2008. Předložení ZM: rok 2009

269/2008 PROJEDNALA žádost pana Davida Boušky, týkající se možnosti přidělení městského bytu a žádost odložila s tím, že město momentálně žádný volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 8. 12. 2008

270/2008 PROJEDNALA žádost paní Silvie Maturové, týkající se možnosti přidělení městského bytu a žádost odložila s tím, že město momentálně žádný volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 8. 12. 2008

271/2008 PROJEDNALA a schválila návrh tajemníka na udělení mimořádných odměn vedoucím odborů MěÚ za plnění mimořádných úkolů v průběhu roku 2008. Ukládá tajemníkovi zajistit výplatu udělených odměn. Termín: 8. 12. 2008

272/2008 PROJEDNALA a schválila návrh tajemníka na uzavření budovy městského úřadu na přelomu roku 2008/2009, ve dnech 29. 12. 2008 - 2. 1. 2009 z důvodu nařízení čerpání dovolené všem pracovníkům úřadu. Ukládá tajemníkovi o uzavření úřadu informovat veřejnost. Termín: 8. 12. 2008

27.11.2008 10:23:24 | přečteno 1773x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load