Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

USNESENÍ

z 18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 20. 10. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

219/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/2008.

220/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění místních poplatků ke dni 30. 9. 2008.

221/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o postupu investičních akcí města za rok 2008.

222/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí vyhodnocení rekreační a turistické sezony za rok 2008.

223/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o nezaměstnanosti na území města.

224/2008 PROJEDNALA nabídku firmy Geogalilieo, týkající se prezentace města v publikaci „Poznávejte kraje České republiky“ a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu Geogalileo informovat. Termín: 10. 11. 2008

225/2008 PROJEDNALA žádost pana Miroslava Peška, Moskevská 111, Raspenava, týkající se pronájmu rybníka v parku u MŠ 1 k chovu ryb a žádost odkládá do příští rady. Ukládá starostovi s jmenovaným dále jednat. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10. 11. 2008

226/2008 PROJEDNALA žádost manželů Nulíčkových, týkající se výměny bytu ze zdravotních důvodů o velikosti 1+2 v čp. 531 ve třetím podlaží za byt o velikosti 1+2 v čp. 533 v prvním podlaží a s výměnou bytu souhlasí. Ukládá p. Štěpánové žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 10. 11. 2008

227/2008 PROJEDNALA žádost paní Silvie Maturové, Hejnice 536, týkající se přidělení bytu v čp. 533 a žádost odložila s tím, že tento byt byl vyměněn za byt v čp. 531 a tento se bude přidělovat po uvolnění současným nájemcem. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 10. 11. 2008

228/2008 PROJEDNALA společnou žádost Jany Sochorové a Tomáše Cifry, týkající se výměny bytu o velikost 1+kk v jejich užívání za byt 1+2 v čp. 531/3 a žádost odložila s tím, že uvedený byt se bude přidělovat po jeho uvolnění současným nájemcem. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat Termín: 10. 11. 2008

229/2008 PROJEDNALA žádost slečny Venduly Sochorové, týkající se výměny bytu o velikosti 1+kk v čp.5 v jejím užívání za byt o velikosti 1+2 v čp.531/3 a žádost odložila s tím, že uvedený byt se bude přidělovat po jeho uvolnění současným nájemcem. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 10. 11. 2008

230/2008 PROJEDNALA žádost manželů Šimonových, Hejnice 598, týkající se přidělení bytu 1+2 v čp. 594 a žádost odložila s tím, že uvedený byt není zatím volný. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10. 11. 2008

231/2008 PROJEDNALA žádost Michaely Voráčkové, týkající se přidělení bytu o velikosti 1+2 nebo 2+kk a žádost odložila s tím, že město momentálně takový byt volný nemá. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 10. 11. 2008

232/2008 PROJEDNALA žádost manželů Konieckých, týkající se odkoupení nemovitosti čp. 4 v Hejnicích ve vlastnictví města a žádost přijímá. Ukládá tajemníkovi záměr tuto nemovitost odprodat zveřejnit, ukládá starostovi nechat vypracovat na uvedenou nemovitost znalecký posudek a předložit prodej nemovitosti ZM ke schválení. Termín: 10. 11. 2008. Předložení ZM: 17.12.2008

233/2008 PROJEDNALA žádost Jizerského fotoklubu, týkající se použití znaku města na internetových stránkách Jizerského fotoklubu a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10. 11. 2008

234/2008 PROJEDNALA žádost Kulturních služeb Liberec s.r.o., týkající se pronájmu městského kina dne 6.11.2008 a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10. 11. 2008

235/2008 PROJEDNALA žádost agentury SECY MUSICall, týkající se pronájmu městského kina dne 21.11.2008 a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10. 11. 2008

236/2008 PROJEDNALA žádost paní Moniky Vladárové, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 793/13 v k.ú. Hejnice za účelem zřízení zahrádky a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a vypracovat návrh nové nájemní smlouvy. Termín: 10. 11. 2008

237/2008 PROJEDNALA nabídku nakladatelství Buk Příchovice, týkající se dodávky stolních kalendářů na rok 2009 a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 10. 11. 2008

238/2008 PROJEDNALA žádost p. Aloise Novotného o parkování osobního vozidla v čp. 5 a žádost schválila na dobu neurčitou od 1. 11. 2008. Ukládá středisku služeb sepsat se jmenovaným smlouvu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. 11. 2008

239/2008 PROJEDNALA žádost p. Jiřího Plichty o parkování osobního vozidla v čp. 5 a žádost schválila na dobu neurčitou od 1. 11. 2008. Ukládá středisku služeb sepsat se jmenovaným smlouvu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. 11. 2008

23.10.2008 13:02:52 | přečteno 1823x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load