Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

USNESENÍ

ze 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 29. 9. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

210/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 199, 198, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 155, 121, 188, 203, 182/2008. PRODLUŽUJE termín usn.č.: . 84, 99, 120/2008 do 17. 12.2008.

211/2008 PROJEDNALA žádost pana Petra Pávka, Jindřichovice pod Smrkem 33, týkající se pronájmu kina dne 25.10.2008 v době od 15.00 do 21.00 hodin pro přednáškovou činnost a s pronájmem souhlasí za cenu obvyklou. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 10. 2008

212/2008 PROJEDNALA žádost pana Miroslava Peška, týkající se prodloužení pronájmu nebytových prostor v čp. 299 na dobu pěti let a s pronájmem souhlasí do roku 2013. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 20. 10. 2008

213/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 531/2 p. Oto Dobešovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 20. 10. 2008

214/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 531/3 p. Janě Pallošové. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 20. 10. 2008

215/2008 PROJEDNALA společnou žádost Jany Sochorové a Tomáše Cifry, týkající se přidělení bytu v čp. 531/3 o velikosti 1+3 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.. Termín: 20. 10. 2008

216/2008 PROJEDNALA nabídku firmy ACR Alfa, týkající se zařazení města v propagační publikaci Libereckého kraje a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmu ACR Alfa informovat. Termín: 20. 10. 2008

217/2008 PROJEDNALA žádost p. Tomáše Dostála, Nádražní 595, Hejnice, týkající se prodeje pozemku pro výstavbu dvojgaráže v blízkosti centra města a žádost odložila s tím, že město momentálně žádný takový pozemek k prodeji nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 20. 10. 2008

218/2008 PROJEDNALA opakované žádosti, týkající se výstavby garáží. Ukládá starostovi města, aby prověřil možnost výstavby garáží na starém sídlišti za objektem čp. 538.

2.10.2008 14:30:07 | přečteno 1847x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load