Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

USNESENÍ

ze 16. jednání rady města, které se konalo dne 15.září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

RADA MĚSTA :

199/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení číslo: 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 a 197/2008. Prodlužuje termín do 29.9.2008 usnesení číslo: 198/2008

200/2008 PROJEDNALA žádost paní Alžběty Majbrodové, Lázeňská 369, Hejnice, týkající se prodeje částí pozemku, p.č. 793/34 o výměře 65 m2 a st. p.č. 1289 o výměře 11 m2, oddělených od kmenového pozemku p.č. 793/13 v k.ú Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a záměr města uvedené pozemky odprodat zveřejnit. Termín: 29.9.2008

201/2008 PROJEDNALA žádost MC Mateřídouška Hejnice, týkající se bezplatného pronájmu kina pro divadelní představení konané pro děti a rodiče ve dnech 15. 11. 2008, 17. 1. 2009 a 28. 2. 2009 a s bezplatným pronájmem souhlasí, neboť se jedná o akci, při které nebude vybíráno vstupné. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29.9.2008

202/2008 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Náš kraj, týkající se bezúplatného pronájmu kina dne 23. 10. 2008 v době od 8:00 do 10:00 a dále od 18:00 do 22:00 pro nekomerční akci pořádanou v rámci oslav 40. výročí založení CHKO Jizerské hory a s bezúplatným pronájmem souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 29.9.2008

203/2008 PROJEDNALA na návrh starosty investiční záměr týkající se pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na celkové dokončení kanalizace Hejnice a se záměrem souhlasí. Ukládá starostovi předložit investiční záměr ZM ke schválení.Termín: 29.9.2008

204/2008 PROJEDNALA žádost knihovnice paní Evy Prokešové o povolení akcí v knihovně v rámci akce „Týden knihoven“, která proběhne od 6. 10. 2008 do 12. 10. 2008 a s návrhem souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 29.9.2008

205/2008 PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, pracoviště Hejnice o finanční příspěvek na pořízení plaket pro vítěze v rámci uspořádání 11. ročníku mezinárodní soutěže žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou „Hejnický dřevorubec 2008“ a rozhodla se tuto akci podpořit částkou 3000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 29.9.2008

206/2008 PROJEDNALA nabídku firmy Miroslav Tausig - servis na zhotovení turistických karet města a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi firmě Miroslav Tausig - servis odpovědět.Termín: 29.9.2008

207/2008 PROJEDNALA opakovanou žádost paní Jany Pallošové týkající se přidělení bytu a žádost odložila s tím, že město zatím žádný byt nemá a žadatelce bude možno vyhovět pouze, když bude byt uvolněn. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 29.9.2008

208/2008 PROJEDNALA žádost Krajského úřadu LK o vyjádření k nabídce Správy železniční dopravní cesty k bezúplatnému převodu objektu skladiště ČD na nádraží Bílý Potok do vlastnictví města a s nabídkou souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit KÚLK. Termín: 19.9.2008

209/2008 PROJEDNALA návrh smlouvy společnosti ČEZ DISTRIBUCE týkající se provedení zasíťování stavebních pozemků v Hejnicích, určených k individuální výstavbě a s předloženým návrhem souhlasí. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 29.9.2008

17.9.2008 12:02:20 | přečteno 1897x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load