Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

USNESENÍ

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne 1. 9. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

187/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 165, 186, 183, 184, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185/2008.

188/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí roku 2008 a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM. Termín: 24.9.2008

189/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci místostarosty o stavu zajištěnosti příprav na zimní období 2008 - 2009.

190/2008 PROJEDNALA žádost paní Evy Stránské, Pelechov 45, Železný Brod, týkající se prodeje pozemku p.č. 859/8 v k.ú Hejnice a žádost zamítla s tím, že uvedený pozemek se zatím prodávat nebude. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 15. 9. 2008

191/2008 PROJEDNALA žádost pana Tomáše Kievese, Hluboká 87,

Železný Brod, týkající se prodeje pozemku p.č. 859/7 v k.ú Hejnice a žádost zamítla s tím, že uvedený pozemek se zatím prodávat nebude. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 9. 2008

192/2008 PROJEDNALA společnou žádost manželů Šabakových a paní Merglové, týkající se opravy veřejné cesty na pozemku p.č. 35/3 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice a žádost vyhodnotila jako oprávněnou. Ukládá starostovi zařadit náklady na tuto opravu do rozpočtu roku 2009. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 9. 2008

193/2008 PROJEDNALA žádost manželů Malých, Hejnice 594, týkající se výměny koupelnové vany za sprchový box a s žádostí souhlasí s tím, že náklady spojené s touto výměnou budou hradit žadatelé. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 9. 2008

194/2008 PROJEDNALA žádost manželů Petříčkových, týkající se prodeje pozemku p.č. 905/14 v k.ú. Hejnice o výměře 34 m2 a rozhodnutí odložila do příští rady. Ukládá tajemníkovi pozvat žadatele na jednání ke starostovi města. Termín: 15. 9. 2008

195/2008 PROJEDNALA žádost pana Milana Poustky, týkající se prodeje části pozemku p.č. 905/3 a 905/11 v k.ú. Hejnice a rozhodnutí odložila do příští rady. Ukládá tajemníkovi pozvat žadatele na jednání ke starostovi města. Termín: 15. 9. 2008

196/2008 PROJEDNALA a schválila rozpočtové opatření č. 17/2008 ve výši 16.000,- Kč, týkající se úhrady havarijního pojištění nového hasičského vozidla Land Rover Defender. Termín: 15. 9. 2008

197/2008 PROJEDNALA žádost OS Za lepší Hejnice, týkající se podpory kulturní akce, konané dne 20. září 2008 pod názvem Hejnické babí léto a s žádostí souhlasí. Současně rada města souhlasí s uspořádáním ohňostroje a posunutím počátku nočního klidu do 24 hodin. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 15. 9. 2008

198/2008 PROJEDNALA žádost p. Ing. Hany Šverdové, týkající se stékání povrchové vody z místní komunikace na její pozemek. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 15. 9. 2008

3.9.2008 12:42:50 | přečteno 1858x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load