Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

USNESENÍ

ze 14. jednání rady města Hejnice, konaného dne 18.8. 2008 v 15.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

165/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 149, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 114, 122, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 124/2008. Prodlužuje termín usn.č.: 84, 99, 120, 121/2008 do 24. září 2008.

166/2008 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské aktivity týkající se spolupráce při organizování Jizerské noty, rozhodla se tuto akci podpořit částkou 2.000,- Kč a bezplatným pronájmem kina. Ukládá tajemníkovi žadatele uvědomit. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 1. 9. 2008

167/2008 PROJEDNALA žádost občanského sdružení Lunária Jindřichovice pod Smrkem týkající se umístění jejich informační tabule v parčíku před bývalým hotelem Perun náhradou za stávající nevyužitou informační plochu a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 9. 2008

168/2008 PROJEDNALA stížnost p. Stanislava Třísky týkající se vodění psů do objektu DPS a vyhodnotila tuto stížnost jako neopodstatněnou, neboť nedochází v DPS k chovu psů, což nájemní smlouva zakazuje. Ukládá tajemníkovi p. Třískovi odpovědět. Termín: 1. 9. 2008

169/2008 PROJEDNALA žádost pana Jaromíra Modlitby týkající se úpravy místní komunikace v Hejnicích - Zátiší a konstatuje, že tato komunikace je zahrnuta do plánu oprav pro letošní rok. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 9. 2008

170/2008 PROJEDNALA žádost paní Jany Pallošové týkající se přidělení bytu a žádost odložila s tím, že město Hejnice momentálně žádný volný byt přiměřené velikosti nemá. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 1. 9. 2008

171/2008 PROJEDNALA žádost pana Oto Dobeše týkající se přidělení bytu a žádost odložila s tím, že město Hejnice momentálně žádný vhodný byt nemá. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 9. 2008

172/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + KK v čp. 5 sl. Lányiové Růženě. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 1. 9. 2008

173/2008 PROJEDNALA žádost slečny Lenky Soukupové týkající se možnosti podnájmu bytu v čp. 531 slečně Lence Tarabové a žádost zamítla s tím, že k uvedenému bytu RM už jednou podnájem na dobu jednoho roku schválila. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 1. 9. 2008

174/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 580 p. Martinu Tesařovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele.Termín: 1. 9. 2008

175/2008 SCHVALUJE dohodu mezi manž. Melicharovými a Cudrákovými týkající se výměny bytu v čp. 580 v Hejnicích v majetku Města Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. 9. 2008

176/2008 PROJEDNALA a schvaluje žádost paní Blanky Bittnarové týkající se prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor v čp. 252 v Hejnicích a s prodloužením souhlasí na dobu 5 let, tj. do 31.8.2013 za cenu 400,- Kč za 1m2 pronajaté plochy a rok. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Ukládá středisku služeb novou nájemní smlouvu na dobu určitou vypracovat. Termín: 1. 9. 2008

177/2008 PROJEDNALA žádost pana Františka Chlebuše týkající se pronájmu parkovacího stání v čp. 5 na dobu 6 měsíců od 1.12.2008 a s žádostí souhlasí za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá středisku služeb vypracovat novou nájemní smlouvu. Termín: 1. 9. 2008

178/2008 PROJEDNALA žádost pana Ondřeje Horáčka týkající se prodeje pozemku p.č. 903 v k.ú. Hejnice a žádost zamítla s tím, že o prodeji tohoto pozemku město Hejnice zatím neuvažuje. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 9. 2008

179/2008 URČUJE jako vítěze poptávkového řízení na opravu místní komunikace v Zátiší firmu Silkom Frýdlant s nabídkovou cenou 271.132,- Kč. Ukládá tajemníkovi vítěze informovat. Termín: 1. 9. 2008

180/2008 URČUJE jako vítěze poptávkového řízení na opravu místní komunikace k p. Poncovi , p. Bulíčkovi a autobusové otočce Ferdinandov firmu Strabag Liberec s nabídkovou cenou 573.438,- Kč. Ukládá tajemníkovi vítěze informovat. Termín: 1. 9. 2008

181/2008 PROJEDNALA žádost TJ Autobrzdy Hejnice o možnost posunutí nočního klidu o 2 hodiny dne 6.9.2008 (sobota) z důvodu konání Letní slavnosti zaměstnanců firmy Knorr-Bremse v kempu Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 1. 9. 2008

182/2008 PROJEDNALA a schvaluje záměr města na zřízení tří zahrádek na pozemku p.č. 793/13 v k.ú. Hejnice ve vlastnictví města Hejnice. Ukládá tajemníkovi tento záměr města zveřejnit. Termín: 30. 9. 2008

183/2008 PROJEDNALA a schválila žádost o finanční příspěvek OS osadníků Ferdinandova ve výši 1.000,- Kč na akci „Rozloučení s prázdninami“ Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 22. 8. 2008

184/2008 PROJEDNALA a schválila žádost o finanční příspěvek OS Bikefreaks Hejnice ve výši 1.000,- Kč na akci Noční exhibice za umělého osvětlení dne 22.8.2008 na sjezdovce ve Ferdinandově. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 22. 8. 2008

185/2008 PROJEDNALA a schválila příspěvek města ve výši 1.360,- Kč pro Klub důchodců na akci Ta naše písnička česká. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 1. 9. 2008

186/20008 SCHVÁLILA prodej části nevyužité audiotechniky městského kina za částku 4.500,- Kč pro firmu Antonín Nevole.

21.8.2008 9:52:57 | přečteno 1969x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load