Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

USNESENÍ

z 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 23.6. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

149/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 138, 139, 140, 148, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147/2008

150/2008 PROJEDNALA žádost obyvatel domů čp. 42 a čp. 49 v Hejnicích týkající se možnosti zřízení veřejného osvětlení přístupové cesty k těmto domům a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Ukládá středisku služeb projednat s žadateli místo umístění a osvětlení realizovat. Termín: 31. 7. 2008

151/2008 PROJEDNALA žádost pana Petra Humla a pana Jaroslava Kadlece týkající se úpravy veřejné přístupové komunikace k jejich nemovitostem a ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 20. 7. 2008

152/2008 URČILA jako vítěze poptávkového řízení na investiční akci „Oprava střechy MŠ 2 Hejnice“ firmu Tomáš Melichar - klempířství, výroba vzduchotechniky. Ukládá tajemníkovi tuto firmu informovat. Ukládá starostovi investiční akci realizovat. Termín: 31. 7. 2008

153/2008 PROJEDNALA nabídku firmy „Petr Divíšek“ týkající se zařazení města do publikace „Města a obce Jizerské hory - Český ráj“ a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5.7. 2008

154/2008 PROJEDNALA žádost firmy „Jakub Hučík“ týkající se podpory projektu „Vločka“ (projekt týkající se nákupu venkovních vánočních ozdob, které doma zhotovují zdravotně postižení občané) a nabídku odmítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 5.7. 2008

155/2008 PROJEDNALA žádost p. Davida Kosa týkající se odkoupení pozemku(zahrádky) p.č. 33 o výměře 1321 m2 ve vlastnictví města a s žádostí souhlasí za doporučenou cenu 60,- Kč/ 1 m2. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a záměr města pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit prodej pozemku ZM ke schválení. Termín: 5. 7. 2008. Předložení ZM: září 2008

156/2008 PROJEDNALA žádost pana Radka Gampera a paní Gabriely Jožákové týkající se výměny oken v jejich bytě v čp. 594 za okna plastová a s žádostí souhlasí za podmínky, že práce budou provedeny na náklady žadatelů. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Termín: 5. 7. 2008

157/2008 STANOVUJE výši nájemného v bytech čp. 4, 96, 252, 299 a 366 ( domy s lokálním topením) ve výši 21,- Kč za 1 m2 obytné plochy. Ukládá středisku bytového hospodářství zohlednit změnu nájemného při nově uzavíraných smlouvách v těchto bytech. Termín: 30. 6. 2008

158/2008 URČILA jako vítěze poptávkového řízení na investiční akci Ozvučení městského kina firmu Elektro-kinoservis Luděk Drbohlav, Turnov. Ukládá místostarostovi uvědomit vítěze řízení.Ukládá starostovi uzavřít smlouvu. Termín: 31. 7. 2008

159/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 9/2008 týkající se částky 10.000,- Kč jako sponzorský dar od firmy Škarýd - Pink na akci „ Pouť Hejnice“.

160/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 10/2008 týkající se částky 5.000,- Kč jako sponzorský dar od firmy Ještědská stavební společnost Liberec na akci „ Pouť Hejnice“.

161/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 11/2008 týkající se částky 5.000,- Kč jako sponzorský dar od firmy Inpos projekt Liberec na akci „ Pouť Hejnice“.

162/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 12/2008 týkající se částky 3.000,- Kč jako sponzorský dar od firmy Kvapro Nové Město pod Smrkem na akci „ Pouť Hejnice“.

163/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 13/2008 ve výši do 10.000,- Kč týkající se výměny stávajících ventilů rozvodů UT za ventily s termohlavicí a současně doplnění izolace rozvodů UT v budově hasičské zbrojnice. Ukládá středisku služeb výměnu ventilů a doplnění izolace zajistit.

164/2008 SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 14/2008 ve výši do 6.000,- Kč týkající se renovace a opravy stávajícího informačního systému města.

26.6.2008 11:03:41 | přečteno 2016x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load