Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

U S N E S E N Í

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne 26.5. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

125/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123/2008. Prodlužuje termín usn.č. 119/2008 do 9. 6. 2008.

126/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o činnosti kulturní komise.

127/2008 PROJEDNALA a schvaluje organizační řád Hejnické poutě. Ukládá tajemníkovi organizační řád zveřejnit. Termín: 9. 6. 2008

128/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informaci o stavu městské kroniky.

129/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 530/2 slečně Michaele Bulíčkové. Ukládá p.Štěpánové informovat žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 9. 6. 2008

130/2008 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice, týkající se pronájmu kina v Hejnicích v termínu od 28.9. do 1.10.2008 a s žádostí souhlasí. Cena nájmu byla stanovena na 300,- Kč za 1hodinu pronájmu. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 9. 6. 2008

131/2008 PROJEDNALA žádost pana Milana Poustky a slečny Markéty Veverkové, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 905/1 o výměře cca 4.500 m2 a dále pozemků p.č. 905/2, 905/3 a 905/11 o celkové výměře 255 m2 a tuto žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 9. 6. 2008

132/2008 PROJEDNALA žádost slečny Veroniky Houhové, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 905/1 o výměře cca 1.000 m2 a tuto žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat. Termín: 9. 6. 2008

133/2008 VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o nepřerušeném chodu školní jídelny v době letních prázdnin.

134/2008 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, týkající se bezplatného využívání koupaliště žáky školy v době výuky a provozu školní družiny a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 9. 6. 2008

135/2008 PROJEDNALA žádost Horolezeckého oddílu Hejnice o podporu sportovní akce konané ve dnech 20.6. - 22.6.2008 a rozhodla se podpořit akci tím, že poskytne pořadatelům k využití areál koupaliště v Hejnicích za pronájem 1.000,- Kč na dobu konání akce. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 9. 6. 2008

136/2008 PROJEDNALA žádost spolku Frýdlantské okresní dráhy, týkající se poskytnutí sponzorského daru ve výši 3.000,- Kč na zajištění akce „Jízda historického parního vlaku“ dne 28.6.2008 a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 9. 6. 2008

137/2008 PROJEDNALA a schválila na návrh starosty seznam členů a náhradníků komise pro otvírání obálek a komise hodnotící v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Výměna výplní otvorů panelových domů v majetku města Hejnice“.

28.5.2008 9:56:43 | přečteno 1806x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load