Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12.5. 2008 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

111/2008 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 105, 106, 107, 108, 109, 110/2008.

112/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o činnosti střediska služeb předložené vedoucím střediska služeb.

113/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu České školní inspekce o provedené kontrole Základní školy a Mateřské školy Hejnice a informace o činnosti ZŠ a MŠ Hejnice předložené ředitelem ZŠ a MŠ Hejnice.

114/2008 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o požární situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

115/2008 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 v čp. 531 sl. Věře Čukové. Ukládá p.Štěpánové informovat žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 26. 5. 2008

116/2008 PROJEDNALA žádost Lázní Libverda a.s. týkající se umístění informační tabule Lázně Libverda a.s. v prostoru vlakového nádraží a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 5. 2008

117/2008 PROJEDNALA žádost Českého vysokého učení technického v Praze, týkající se pronájmu kina v Hejnicích v termínu od 17.6. do 19.6.2008 a s žádostí souhlasí. Cena nájmu byla stanovena na 300,- Kč za 1hodinu pronájmu Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 5. 2008

118/2008 PROJEDNALA žádost mateřského centra Mateřídouška o poskytnutí hasičského vozidla PV3S na zajištění akce „Pohádkový les“ konané dne 1.6.2008 - Den dětí a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 5. 2008

119/2008 PROJEDNALA stížnost majitelů zahrádek v lokalitě u ČOV týkající se zamezení přístupu k těmto zahrádkám přes pozemek p. Kopeckého. Ukládá starostovi ve věci dále jednat a informovat o výsledku jednání RM. Termín: 26. 5. 2008

120/2008 PROJEDNALA žádost p. Otakara Koštejna , týkající se odkoupení části pozemku p.č. 801/5 a části pozemku p.č. 801/1 (celkem cca 85 m2 ) a s žádostí souhlasí . Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět a záměr města uvedený pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit ZM prodej pozemku ke schválení. Termín: 25. 6. 2008

121/2008 PROJEDNALA žádost manželů Majorových a pana Petra Pleštila, týkající se odkoupení části pozemku p.č. 63/1 (celkem cca 50 m2 ) a s žádostí souhlasí . Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět a záměr města uvedený pozemek odprodat zveřejnit. Ukládá starostovi předložit ZM prodej pozemku ke schválení. Termín: 25. 6. 2008

122/2008 PROJEDNALA žádost obce Bílý Potok pod Smrkem, týkající se změny katastrální hranice katastrálního území Hejnice a s žádostí souhlasí. Ukládá tajemníkovi navrhovateli odpovědět. Ukládá starostovi předložit ZM změnu katastrální hranice ke schválení. Termín: 25. 6. 2008

123/2008 PROJEDNALA a zamítla žádost p. Jana Kohúta o přidělení bytu v čp. 531/2 s tím, že v uvedeném domě takový byt není volný. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. Termín: 26. 5. 2008

124/2008 POVĚŘUJE tajemníka zjistit užívanou plochu a sepsat nájemní smlouvy pro zahrádky umístěné na pozemcích ve vlastnictví města v prostoru bývalého sídliště lesů v Lázeňské ulici v Hejnicích. Termín: 31.7.2008

14.5.2008 9:05:57 | přečteno 1920x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load