Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9.jednání

USNESENÍ

z 9. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. května 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

96/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 77, 79, 80, 81, 93, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94/2006. Prodlužuje termín usn. č. 95/2006 do 22. 5. 2006.

97/2006 PROJEDNALA stížnost p. Juklíčkové na zatékání v jejím bytě v DPS a vyjádření projektanta tohoto objektu a ukládá tajemníkovi uvědomit stěžovatelku.

Rozhodnutí odkládá na listopad 2006. Termín: 22.5.2006

98/2006 UKLÁDÁ starostovi zajistit vytyčení hranice pozemku p.č. 1290/1. Ukládá tajemníkovi uvědomit stěžovatele. Termín: 22.5.2006

99/2006 PROJEDNALA A SCHVÁLILA závěrečný účet hospodaření za rok 2005 a ukládá tajemníkovi dokument zveřejnit dle zákona. Ukládá starostovi materiál předložit ZM. Termín: 22.5.2006

100/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištěnosti voleb.

101/2006 PROJEDNALA žádost p. Pechnáčové Věry o pronájem nebytových prostor v domě čp. 598 na kadeřnictví a žádost schválila s platností od 1. 5. 2006. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 22.5.2006

102/2006 UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit zveřejnění inzerátu v Libereckém dni o odprodeji domu čp. 274. Termín: 22.5.2006

103/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o opravě sociálního zařízení v ZŠ s předpokládaným navýšením rozpočtu, ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: 22.5.2006

104/2006 PROJEDNALA žádost p. Martiny Musilové, Hejnice čp. 254 o přidělení bytu a konstatuje, že v současné době nemá volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku, aby si podala řádnou žádost na byt. Termín: 22.5.2006

105/2006 PROJEDNALA žádost p. Václava Odehnala o změnu ÚP a o koupi 2 pozemků na výstavbu RD. Žádost o změnu ÚP bude přidána k ostatním žádostem o změnu a konstatuje, že pozemky na výstavbu zatím město neprodává. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.5.2006

106/2006 PROJEDNALA žádost na opravu komunikace od čp. 83 a rozhodnutí odkládá do příští rady. Termín: 22.5.2006

107/2006 PROJEDNALA žádost MCDO Hejnice na pronájem kina pro lékařskou angiologickou společnost J.E. Purkyně ve dnech 15. a 16. června 2006 a žádost schválila za běžné nájemné a ušlý zisk za promítací den. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 22.5.2006

108/2006 SCHVÁLILA jmenování komise ve složení pp. Švorc, Votava pro zjišťování průběhu hranic pozemků.

109/2006 VZALA NA VĚDOMÍ oznámení ODS o umístění stánku s volebními materiály dne 16. května 2006 v parčíku u pošty.

110/2006 SCHVÁLILA koncept kroniky a obrazovou část kroniky za rok 2005.

111/2006 ROZHODLA doporučit ZM odprodat objekt čp. 221 nejvyšší nabídce. UKLÁDÁ starostovi uvědomit žadatele a předložit návrh ZM. Termín: 14.6.2006

22.2.2008 12:36:40 | přečteno 1791x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load