Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8.jednání

USNESENÍ

z 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne 26. dubna 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

77/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování: 60, 63, 67, 75, 76, 2, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/2006.

78/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v čp. 531/2 sl. Lence Soukupové, bytem Hejnice čp. 538. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 10. 5. 2006

79/2006 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Informaci starosty o investičních akcích
2/ Informaci místostarosty o zajištění turistické sezony

80/2006 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 6/2006 na jednorázové posílení rozpočtu kroniky ve výši 2.000,- Kč - materiálové náklady.

81/2006 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. I/2006 na prostředky pro volby ve výši 80.000,- Kč k průběžnému čerpání.

82/2006 PROJEDNALA žádost na odprodej pozemku p.č. 84/1. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM ke schválení s návrhem ceny 60,- Kč za l m2. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: p. tajemník 10.5.2006, p. starosta 14.6.2006

83/2006 PROJEDNALA žádost p. Renaty Kobrové o povolení postavení altánku za obytným domem města čp. 514 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 10. 5. 2006

84/2006 PROJEDNALA žádost p. Miroslava Petříčka o povolení stavebních úprav v prodejně v objektu čp. 366 a žádost schválila s tím, že bude zásah do budovy posouzen a schválen statikem. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. 5. 2006

85/2006 PROJEDNALA žádost o prodej pozemku p.č. 84/3. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města odprodat pozemky p.č. 84/3 a 91/4. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Ukládá starostovi předložit ZM návrh na odprodej pozemků za navrhovanou cenu 60,- Kč za l m2. Termín: p. tajemník 10.5.2006, p. starosta 14.6.2006

86/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + 1 v čp. 531/1 sl. Petře Hrdličkové. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu od 1. června 2006 a uvědomit žadatelku. Termín: 10. 5. 2006

87/2006 PROJEDNALA žádost p. Oto Dobeše o přidělení bytu v čp.531/2

a žádost zamítla s tím, že byt byl již přidělen jinému žadateli.

Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. 5. 2006

88/2006 PROJEDNALA žádost p. Ladislava Paloše o přidělení bytu v čp. 531/2 a žádost zamítla s tím, že byt byl již přidělen jinému žadateli. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. 5. 2006

89/2006 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o povolení pálení vatry 30.4.2006 od 18.00 do 02.00 hodin s žádostí o příspěvek na nákup cukrovinek a žádost schválila s finančním příspěvkem ve výši 1.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 30. 4 2006

90/2006 PROJEDNALA žádost p. Radka Vincence o pronájem pozemku p.č. 291/1 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10. 5. 2006

91/2006 PROJEDNALA žádost o odkoupení pozemku p.č. 92/3. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat a uvědomit žadatele.Ukládá starostovi předložit odprodej pozemku ZM s návrhem ceny 60,- Kč za 1m2. Termín: p. tajemník 10.5.2006, p. starosta 14.6.2006

92/2006 PROJEDNALA stížnost p. Anny Juklíčkové . Ukládá starostovi ve věci dále jednat a informovat radu. Termín: 10. 5. 2006

93/2006 VZALA NA VĚDOMÍ uzavření MŠ a ŠJ v době letních prázdnin.

94/2006 SCHVÁLILA uzavření smlouvy o nájmu a dodatku smlouvy o nájmu technického zařízení ČOV Hejnice s Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

95/2006 PROJEDNALA stížnost na p. Novotného a ukládá starostovi ve věci dále jednat a informovat radu na příštím jednání.

22.2.2008 12:36:33 | přečteno 1736x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load