Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7.jednání

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10. dubna 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

60/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/2006

61/2006 ROZHODLA dát p. Janě Kobrové výpověď z nebytového prostoru v čp. 598 provozovny kadeřnictví z důvodů neprovozování předmětné činnosti. Ukládá starostovi výpověď zajistit. Termín: 24.4.2006

62/2006 SCHVÁLILA uzavření smlouvy s firmou Albeco na požární ochranu ve všech objektech ve vlastnictví města a zajištění školení pro všechny zaměstnance města a ukládá starostovi smlouvu uzavřít. Termín: 24.4.2006

63/2006 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 4/2006 ve výši 11.000,- Kč na členský příspěvek Mikroregion Frýdlantsko.

64/2006 VZALA NA VĚDOMÍ odstoupení od smlouvy o koupi pozemku p.č. 291/1 manž. Novákových. Ukládá starostovi předložit odstoupení ZM. Termín: 29.6.2006

65/2006 PROJEDNALA a SCHVÁLILA žádost MCDO Hejnice o pronájem kina Hejnice dne 5.5.2006 za běžných podmínek. Ukládá tajemníkovi uvědomit MCDO a ředitele kina. Termín: 24.4.2006

66/2006 PROJEDNALA žádost p. Vladimíra Špidlena o přidělení místa výběrčího parkovného od 15.4.2006 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a sepsat s ním smlouvu. Termín: 24.4.2006

67/2006 VZALA NA VĚDOMÍ ukončení činnosti veterinárního lékaře ke dni 31.3.2006 v čp. 3 v Hejnicích.

68/2006 PŘIJÍMÁ splátkový kalendář na dlužnou částku MVDr. Struhára. s podmínkou, aby dlužná částka byla uhrazena nejpozději do konce roku 2006. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 24.4.2006

69/2006 ROZHODLA vyhovět žádosti MVDr. Hlávky a MVDr. Štěpánka na pronájem nebytových prostor v čp. 3 pro podnikání ve veterinární praxi od 1. května 2006 za podmínek obvyklých. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět. Termín: 24.4.2006

70/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Mikudíkových o prohloubení potůčku a ukládá starostovi a místostarostovi prověřit stav na místě a informovat radu na příštím jednání. Termín: 24.4.2006

71/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Cifrových o prodloužení pronájmu pozemku p.č. 1105/1. Žádost schválila s tím, že žadatelé do konce roku 2006 uvedený pozemek odkoupí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.4.2006

72/2006 PROJEDNALA žádosti o přidělení bytu v čp. 531/2 a žádosti odkládá do příští rady.

73/2006 PROJEDNALA žádost manž. Kosových o povolení oplocení pozemku - zahrádky a žádost schválila. Souhlasí s oplocením na náklady žadatelů. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.4.2006

74/2006 PROJEDNALA stížnost manž. Malých na hluk motorových pil při řezání a výcviku. Konstatuje, že město Hejnice není věcně příslušné řešit tuto stížnost. Ukládá tajemníkovi odpovědět stěžovatelům a stížnost postoupit KHS Liberec. Ukládá starostovi o dané problematice jednat s Libereckým krajem. Termín: 24.4.2006

75/2006 PŘIJALA rozpočtové opatření č. 5/2006 na částku do 10.000,- Kč na obložení obkladem WC v kině.

76/2006 SCHVÁLILA provozní řád městského koupaliště.

22.2.2008 12:36:26 | přečteno 1804x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load