Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6.jednání

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města Hejnice, konaného dne 27. března 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

51/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 39, 20, 22, 3, 6, 7, 12, 35, 41, 42, 43, 45, 46, 38, 44, 46, 47, 48, 49, 50/2006. Prodlužuje termín usn.č. 2/2006 do 24. dubna 2006.

52/2006 VZALA NA VĚDOMÍ vyhodnocení zastupitelstva města.

53/2006 VZALA NA VĚDOMÍ anonym ohledně parkování autobusu před objekty čp. 598 a 601.Ukládá starostovi ve věci jednat.

54/2006 PROJEDNALA žádost p. Jany Kobrové o rozšíření poskytování služeb pro občany a ukládá starostovi ve věci dále jednat a informovat příští radu. Termín: 10.4.2006

55/2006 PROJEDNALA žádost a ZŠ o pronájem kina na akci Den učitelů dne 4.4.2006 v 15,30 hodin a žádost schválila za podmínek minulých let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 10.4.2006

56/2006 PROJEDNALA žádost Filipa a Petry Škopkových, Lázně Libverda 196 o odprodej pozemku p.č. 1259/1 a s navrženým řešením souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět, aby provedli zaměření a dle výsledků zaměření požádali město o odprodej. Termín: 10.4.2006

57/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Balogové a přidělení většího bytu a v současné době město volný byt nemá. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a předat žádost na bytový úsek. Termín: 10.4.2006

58/2006 PROJEDNALA žádost p. MVDr. Struhára o prodloužení pronájmu nebytových prostor a žádost odkládá do příští rady.

59/2006 PROJEDNALA 6 žádostí MC Mateřídouška a ukládá starostovi vysvětlil žadateli stanovisko rady s tím, že p. tajemník pozve p. Hamplovou na jednání ke starostovi města. Termín: 10.4.2006

22.2.2008 12:36:19 | přečteno 1711x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load