Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5.jednání

USNESENÍ

z 5. jednání rady města Hejnice, konaného dne 13. března 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

39/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 29, 30, 31, 32, 32, 34, 35, 36, 37/2006. Prodlužuje termín usn.č. 2, 38 /2006 do 27. 3. 2006.

40/2006 PROJEDNALA zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2005 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 15. 3. 2006 ke schválení.

41/2006 SCHVÁLILA poslední úpravu rozpočtu města na rok 2006 ukládá starostovi předložit ZM dne 15. 3. 2006 ke schválení.

42/2006 NAVRHUJE ZM zrušit vyhlášku o koupališti. Ukládá starostovi předložit návrh na zrušení vyhlášky o koupališti ZM dne 15. 3. 2006.

43/2006 DOPORUČUJE ZM zakoupit pozemky p.č. 793/28 za cenu 75.000,-Kč. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM dne 15. 3. 2006.

44/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Petry Hrdličkové o přidělení bytu v čp. 531 a rozhodnutí odkládá. Ukládá tajemníkovi pozvat jmenovanou na jednání ke starostovi. Termín: 27. 3. 2006

45/2006 NAVRHUJE ZM uzavřít smlouvy s ČEZ na přeložení vysokého napětí a uhradit částky 116.000,- Kč a 222.000,- Kč. Ukládá starostovi předložit smlouvy s ČEZ ke schválení ZM dne 15. 3. 2006.

46/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Michala Macka o přidělení bytu v čp. 274 na Ferdinandově. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, že je objekt navrhován k odprodeji. Ukládá starostovi předložit návrh k odprodeji ZM dne 15. 3. 2006.

47/2006 PROJEDNALA žádost MCDO o umístění tabulí zákaz venčení psů na pozemku p.č.1250 a žádost schválila. Ukládá místostarostovi cedule zajistit a umístit na uvedeném pozemku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27. 3. 2006

48/2006 PROJEDNALA a zamítá žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Sleska o finanční dotaci na akci v Liberci ve dnech 28.6. až 2.7.2006. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.3. 2006

49/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v objektu čp. 601 p.Tomáši Brojírovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 27. 3. 2006

50/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v objektu čp. 601 p. Karlu Jirošovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 27. 3. 2006

22.2.2008 12:36:12 | přečteno 1777x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load