Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4.jednání

USNESENÍ

ze 4. jednání rady města Hejnice, konaného dne 27. února 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

29/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjmula ze sledování usn.č.:242/2005, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28/2006.

30/2006 VZALA NA VĚDOMÍ podanou zprávu Policie ČR, oddělení Hejnice kpt. Bc. Karla Kopeckého.

31/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění investičních akcí.

32/2006 PROJEDNALA žádost sl. Michaely Bulíčkové o přidělení bytu v čp. 601 po sl. Zavadilové a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 13. 3. 2006

33/2006 PROJEDNALA žádost manž. Sedlákových o prominutí poplatku za provozování výherních hracích přístrojů a žádost předává úřadu s doporučením žádosti nevyhovět.

34/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Pšenského o pokácení stromů a ukládá místostarostovi, aby vyplnil a předal žádost města o povolení kácení stromů úřadu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 13. 3. 2006

35/2006 PROJEDNALA žádost manž. Novákových o odprodej pozemku p.č. 291/1 o výměře 900 m2, s prodejem souhlasí, ukládá starostovi prodej předložit ZM města. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit a uvědomit žadatele. Termín: 13. 3. 2006

36/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Martina Brožka o koupi pozemku. Konstatuje, že v současné době nejdou ještě pozemky k odprodeji, ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 13. 3. 2006

37/2006 ZAMÍTLA žádost p. Petra o přidělení bytu s tím, že v současné době není volný byt, ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a předat žádost bytovému úseku. Termín: 13. 3. 2006

38/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Škobkových o koupi pozemku 1259/1 a rozhodnutí odkládá do příští rady.

22.2.2008 12:36:04 | přečteno 1726x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load