Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3.jednání

USNESENÍ

z 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 13. února 2006
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

19/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 11, 14, 17, 13, 15, 16, 18/2006. Prodlužuje termín usn.č. 242/2005 do 27.2.2006.

20/2006 VZALA NA VĚDOMÍ loupež v ZŠ Hejnice, škoda na výpočetní technice je cca 120 tis. Kč. K zajištění potřebného chodu školy uvolňuje nezbytnou částku na zakoupení počítačů. Ukládá starostovi následně nákup předložit ke schválení ZM. Termín: 15.3.2006

21/2006 VZALA NA VĚDOMÍ informaci Mgr. Hubáčka o chodu ZŠ.

22/2006 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozdělení rozpočtu do kapitol na r. 2006 a ukládá starostovi předložit návrh ZM. Termín: 15.3.2006

23/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Sedlákových o zproštění platby na provozování výherních hracích automatů a doporučuje úřadu žádost zamítnout.

24/2006 VZALA NA VĚDOMÍ, že některé vyhlášky města jsou legislativně přežité. Je třeba vytvořit nový systém vyhlášek. Ukládá tajemníkovi na nových vyhláškách pracovat a po té předložit radě k projednání - termín září 2006.

25/2006 PROJEDNALA žádost Knihovny Hejnice o snížení poplatků za internet za měsíc březen, měsíc internetu ve výši 10,- Kč za hodinu a žádost schválila. Schválila finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na akci Noc s Andersenem a ukládá starostovi částku zaplatit z fondu starosty. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.2.2006

26/2006 PROJEDNALA žádost sl. Michaely Bulíčkové o přidělení bytu po sl. Zavadilové a rozhodnutí odkládá z důvodů, že byt ještě není uvolněn. Žádost bude zařazena k ostatním žádostem.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku.Termín: 27.2.2006

27/2006 PROJEDNALA žádost Klubu přátel hudby při MCDO Hejnice o finanční příspěvek na pořádání koncertů v kostele a schválila přispět částkou 5.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit až po schválení rozpočtu města. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.2.2006

28/2006 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Jizerskoještědského horského spolku o finanční příspěvek na čištění přírodní rezervace dolního toku Smědé a žádost zamítla s tím, že na horním toku se provádí úklid prostřednictvím neziskových organizací za přispění města. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.2.2006

22.2.2008 12:35:58 | přečteno 1704x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load