Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20.jednání

USNESENÍ

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 27.11. 2006
v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

250/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 235, 237, 245, 166, 168, 184, 199, 228, 229, 218, 234, 240, 241, 243, 236, 238, 239, 242, 244, 246, 247, 248/2006. Prodlužuje termín usn.č. 97,249/2006 do 11.12.2006.

251/2006 PROJEDNALA A DOPORUČUJE zastupitelstvu města ke schválení úpravu rozpočtu pro rok 2006. Ukládá starostovi předložit úpravu rozpočtu ZM dne 20.12.2006.

252/2006 PROJEDNALA A DOPORUČUJE zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2007. Ukládá tajemníkovi návrh rozpočtu zveřejnit dle zákona. Ukládá starostovi předložit materiál ke schválení ZM dne 20.12.2006.

253/2006 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2 + KK v objektu čp. 5 sl. Marii Juklíčkové. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu na dobu jednoho roku a uvědomit žadatelku. Termín: 11. 12. 2006

254/2006 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o plnění místních daní a poplatků.

255/2006 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost p. Korandové na p. Nichta. Seznámila se s obsahem odpovědi p. starosty na dopis a tuto schvaluje. Ukládá starostovi dopis p. Korandové odeslat. Termín: 11. 12. 2006

256/2006 PROJEDNALA nabídku na zveřejnění města v edici turistických průvodců za cenu 8.900,- za půlstránku a nabídku zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11. 12. 2006

257/2006 SCHVÁLILA doménu města a to: mestohejnice. Registraci domény zajistí p. Mgr. Kašpar.

258/2006 PROJEDNALA žádost manželů Lenky a Petra Peškeových o koupi pozemku p.č. 2687/2. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat. Ukládá starostovi předložit odprodej zastupitelstvu města dne 20.12.2006 s návrhem ceny 100,- Kč za 1 m2.

259/2006 PROJEDNALA žádost rodiny Lányiových o přidělení bytu a konstatuje, že město nemá v současné době žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 11. 12. 2006

260/2006 PROJEDNALA žádost nájemníků nebytových prostor v domě čp. 598 o provedení rekonstrukce vchodových prostor a pověřuje p.místostarostu a p. Hnika, aby situaci prověřili na místě a navrhli řešení radě města. Termín: 11. 12. 2006

261/2006 PROJEDNALA návrh na vyplacení odměny pro ředitele příspěvkové organizace ZŠ p. Mgr. Hubáčka a návrh schválila.

262/2006 SCHVALUJE v souladu s § 102 zákona o obcích a s článkem 6 vnitřního mzdového předpisu návrh tajemníka na poskytnutí mimořádné odměny vedoucím odborů za splnění mimořádných úkolů, které vznikly především se zajišťováním průběhu letošních parlamentních a komunálních voleb. Ukládá tajemníkovi výplatu odměn zajistit. Termín: 10. 12. 2006

22.2.2008 12:38:00 | přečteno 1718x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load