Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16.jednání

USNESENÍ

z 16. jednání rady města, které se konalo dne 2.10.2006

v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

195/2006 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 221/2004, 158 a 204/2005, 121, 145, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 193 a 194/2006. Prodlužuje termín usnesení č.: 95/2006 a 158/2006 do 16.10.2006.

196/2006 VZALA NA VĚDOMÍ
-
vyhodnocení turistické a rekreační sezony 2006,
- informaci o stavu plnění místních poplatků,
- informaci o stavu nezaměstnanosti ve městě,
- informaci o postupu investičních akcí.

197/2006 PROJEDNALA žádost pana Thi Thanh Huyen Trana o dlouhodobý pronájem 18 m2 pozemku u kostela pro umístění stánku a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.10.2006

198/2006 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti školy za školní rok 205/2006. Ukládá p. Štěpánové vrátit zprávu předkladateli k odstranění zjištěných formálních nedostatků. Termín: 16.10.2006

199/2006 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. VI/2006 týkající se přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev obcí ve výši 80.000,- Kč. Ukládá starostovi předložit RO dodatečně ZM.

200/2006 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. VII/2006 týkající se přijetí neinvestiční dotace z grantového fondu Libereckého kraje na „Cvičení rodičů s dětmi“ ve výši 5.000,- Kč.

201/2006 PROJEDNALA žádost p. Olgy Hanusové o prodloužení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 598 sloužících k poskytování služeb kosmetiky a pedikúry a schválila prodloužení pronájmu o dobu tří let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 16.10.2006

202/2006 VZALA NA VĚDOMÍ oznámení mateřského centra Mateřídouška o konání akce „Hejnické babí léto“. Povolila konání akce na zelené ploše veřejného prostranství před hotelem Perun 7.10.2006 v době od 16.00 do 21.00 hodin. Ukládá tajemníkovi uvědomit zástupkyni MC - Mateřídouška. Termín: 4.10.2006

203/2006 PROJEDNALA žádost pana Jaroslava Demčáka o pronájem městského kina na pořádání 2 hodinové kulturní akce pro veřejnost dne 7.10.2006 a pronájem za úplatu dle běžných podmínek schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a vedoucího městského kina. Termín: 4.10.2006

204/2006 PROJEDNALA žádost paní Dagmar Chrenkové o pronájem nebo prodej části pozemku o výměře cca 20m2 za domem čp. 387 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 16.10.2006

205/2006 PROJEDNALA žádost pana J. Mráze o přidělení přístřeší v domě čp. 274 ve Ferdinandově a žádost z důvodu určení domu k prodeji zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.10.2006

206/2006 PROJEDNALA žádost pana J. Exnera o prodej části pozemku p.č. 314/4 o výměře cca 5 m2 přiléhající k pozemku p.č. 576/1 a žádost schválila s podmínkou, že žadatel zajistí zaměření a geometrické oddělení pozemku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a zveřejnit záměr prodeje. Ukládá starostovi předložit prodej ZM. Termín: 16.10.2006

207/2006 SCHVÁLILA návrh akcí knihovnice připravených pro městskou knihovnu v rámci projektu „Týden knihoven“ ve dnech 2.10. - 9.10.2006. Ukládá tajemníkovi uvědomit knihovnici. Termín: okamžitě

208/2006 PROJEDNALA žádost pana T. Hradila o souhlas k umístění části stavební buňky na pozemku města p.č. 12/1 v k.ú. Hejnice a žádost schválila. Souhlas k umístění podmiňuje rada uzavřením nájemní smlouvy na buňkou zastavěnou část pozemku. Žádost o odprodej dotčeného pozemku zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

209/2006 PŘIDĚLILA byt velikosti 1+2 v objektu čp. 594 panu Aleši Jedounkovi a paní Blaženě Kaszycké. Ukládá paní Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat nájemní smlouvu. Termín: 16.10.2006

22.2.2008 12:37:30 | přečteno 1868x | kaspiny
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load